Търсене Календар За нас Партньори Бизнес Контакти

ДЕКЛАРАЦИЯ
За защита на личните данни
С настоящата декларация давам доброволното си съгласие „Училища.БГ“ ООД да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент на ЕС 2016/679, които предоставям доброволно. Запознат/а съм с:
- целта и средствата на обработка на личните ми данни;
- доброволния характер на предоставянето на данните;
- правото на достъп и на коригиране на събраните данни.
- всичките ми права, изброени в Регламент на ЕС 2016/679
С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент на ЕС 2016/679