Лалка Шишкова

Лалка Шишкова

Лалка Стефанова Шишкова

За да се постигнат целите на предучилищното възпитание и да се отговори на потребността на обществото от значими личности е необходимо да се постави началото от ранна детска възраст. Детската градина е място в което децата трябва да усвоят положителния опит да постигнат компетенции необходими за обучението в училище. Това налага в процеса на работа учителят да бъде новатор инициатор и последователен в работата си с децата. Усилията му да се насочат към прилагане на съвременни технологии методи и средства в работата си.

Профил

Адрес

Град Пловдив ул. Загоре 6

И-мейл

laleto87@abv.bg

Мрежи

Институция

ДГ "Буратино"

Класове/ГрупиПърва група

Втора група

Трета ПГ

Четвърта ПГ

Учебни предметиБЕЛ

математика

околен свят

КТ

ФК

ИИ

Учебни комплекти" Приказни пътечки"- изд. " Булвест"

"Аз ще бъда ученик"-

изд." Изкуства"

Участие в програми и проекти

Програма на „Еразъм+“

Извънкласни дейностиПроект" Монтесори материали" - работа с родители :

1. Срънчева система

2. Календар

Настолен календар

3. Дневен режим

4. табло"Вчера, днес, утре"

Проект " Коледни изненади"2020 г

.Проект " Ден на Християнското семейство" 2019 г- с родителите

Проект " Урок по родолюбие" 2021 г./онлайн/

Проект " Герои на рециклирането"- с участие на деца и родители

Екскурзия до Копривщица- хлебната къща - 18.10.2017 г

Екскурзия до Пазарджик --24.04.2018 г

Екскурзия до Брацигово -18.10.2018 г

Екскурзия до Стара Загора  -18.04.2019 г.

Участие в математическо Национално състезание - " Многознайко"- 1 място-01.02.2021 г

Участие в Трети математически турнир на ОЦ " Авигея" 1 място

01.11.2020 г.

Участие в Новогодишното състезание по математика 

Участие в Национален конкурс в Трявна- 3 място

участие в състезание на изд. "Фют" - за най- добър читател-  13.05.2020 г.

Участие в Международен конкурс " Дъга от таланти"- 1 място


Образование

Основно Образование

ЕСПУ

Средно образование

ТМТ

Бакалавър

ШУ

Магистър

ПУ

Завършена магистратура ПУП И НУП

Учителски стаж

Настояща работа

Старши учител

Работя като старши учител в ДГ БУРАТИНО гр Пловдив в 4а ПГ. 

17/10/1995 - 10/01/1996

ОУ " Христо Ботев" с. Загоре общ. Стара Загора

05/09/1996 - 01/09/1997

ЦДГ " Зорница" град Гълъбово

14/09/1998 - 00/00/0000

ДГ " Буратино" град Пловдив

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора

Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра работа в екип, лоялност, отговорност, коректност, креативност, коректни взаимоотношения с колектива в детската градина, комуникативна способност при общуване с родители и администрация, уважение и стимулиране уникалността и индивидуалността на всяко дете и родител.

Организационни умения и компетенции

"Обучение и възпитание по метода на Монтесори"

Технически умения и компетенции

Microsoft Office Word

Microsoft Office Excel

internet

Работа с интерактивна дъска


Когнитивно-базирани компетенции

Създаване и поддържане в процеса на обучение на среда, атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират добър психологически климат, коректни взаимоотношения,конструктивно общуване и сътрудничество както между деца и учители , така и между самите деца.

Организиране на среда стимулираща детското развитие, съхраняване и грижа за индивидуалността на всяко дете в общата група, реализиране на педагогическото взаимодействие чрез разнообразни методи и форми на преподаван, разбирателство и резултатно сътрудничество, грижа за изграждане на национални и общочовешки добродетели.е

Артистични умения и компетенции

Авторски сценарии

Участие в спектакли в детската градина пред деца и родители и общественост

Квалификации и обучения

Снимки

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Добрият учител проявява емпатия към всичките си ученици но не си позволява фамилиарничене. Успява да запази творческата атмосфера в часовете си без да се стига до анархия и хаос. Преподава материала си на достъпен език за всички ученици в класа дори когато за целта се налага да повтаря един и същ материал на различни целеви групи по различен начин и с различни езикови и невербални средства.

Ученето е индивидуален процес за всяко дете и нашата работа е да им преподаваме по такъв начин материала от учебната програма че да предизвикаме тяхното любопитство към него. 
Много често ми се налага да съм в ролята на духовен наставник социален работник социализиращ в нормите на обществото но също така да съм и медицинска сестра психолог звероукротител психоаналитик а и наставник едновременно. Работата на учителя ги изисква от мен и когато съм в съответната ситуация тези роли не ми тежат. Смятам че по този начин помагам на учениците си по-лесно да открият точното си място в социалната стълбица но и да се стремят да вървят нагоре по нея. 

Обичам работата си и не бих я сменила. Важно в нашата професия е да не те напуска желанието за учене. Спреш ли да се самообучаваш – изоставаш в учителската си кариера и от учениците си и от колегите си. 

Никой не може да бъде убеден в нещо за което няма поне минимална вътрешна мотивация. Целта на работата ми е да успея да събудя у тях тази вътрешна мотивация и любопитство към това което мога да им предложа и което преподавам. 

Искам учениците на които преподавам да станат отговорни и мислещи млади хора успяващи да преценят правилно всяка ситуация в която попадат. 
Традиционните педагогически похвати – лекция беседа разказ дискусия; съчетани с интерактивни – ролеви игри кръстословици диспути съдебни процеси; ИКТ – интерактивна дъска проектор образователни софтуери електронни учебници и упражнения; интердисциплинарен подход. Педагогическите похвати които използвам са различни във всеки клас – съобразени са със спецификата и възрастта на децата в паралелката. 

Във връзка с развитието на новите технологии и промените в детската психика и интереси се променят и педагогическите похвати които използвам в различните години от преподавателския си стаж. 

Смятам образованието за ценност и чрез преподаването си се стремя да убедя в това и учениците си. 

Стремя се да бъда в крачката на учениците си – да познавам нещата които ги интересуват. Философията за преподаването на всеки човек според мен се формира на база на неговата житейска философия обща култура познаването на преподавания предмет и личностните му особености. Няма как да бъда убедена да преподавам по начин който не разбирам или не съм вътрешно убедена в правотата му и ефективността му. Харесва ми Мария Монтесори и сър Кен Робинсън. 

Методи на преподаване

С методите си на преподаване учителят се стреми да обхване всички деца от групата чрез – фронтални групови и индивидуални занимания и да накара всяко дете да се чувства специално. 
Да се използват материали за работа съобразно възможностите и уменията на децата. Дидактичните подвижните и музикалните занимания осигуряват по-благоприятна обстановка за учене чрез игра. Важно условие за усвояване на знания и умения е детето да види и да усети. За това помагат наблюдението и демонстрацията. За развитието на нагледно-образното и логическо мислене могат удачно да се използват разказът и беседата. 

Взаимодействие с родители, ученици, учители

За развитие и прилагане на новите технологии в детската градина е много важна и подкрепата на родителите. Тяхната инициативност и отзивчивост е показател че те също проявяват заинтересованост и ангажираност към проблема с възпитанието и обучението на децата им като желаят въвеждането и работата с новите технологии. Нека не забравяме че времената се менят детството на децата няма да е като тяхното; то няма да срещне по пътя си същите опасности каквито са срещнали те но ще срещнат много различни и други присъщи на тяхното време на тяхното днес и тяхното утре. И детето трябва да е подготвено да ги посрещне и да се справи с тях достойно според ценностите на съвремието му. 
Чрез възможностите на съвременните средства за комуникация и интернет имаме възможност за ежедневна връзка с родителите и такава за системно отразяване на различни моменти от възпитателно-образователния процес. 

Публикации

Успех на учащите

Участие танц в юбилейния концерт на композиторката Невена Кичюкова - диригент на ВГ" Пеещите котенца" Дом на културата " Борис Христов" град Пловдив 2018 г.

Участие в конкурс на ДКТ град Пловдив за рисунки по произведения на Джани Родари

-100 г. от рождението му-2020 г.

Участие ви спечелване на 3 място в Националния конкурс на Община Трявна за изпълнение на патриотично стихотворение" България- майка на герои"


Галерия - Успех на учащите

Успехи на учителя

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове

Самонаблюдение

Благодаря!