Галя Николова

Галя Николова

Галя Николпва Николова

Детската градина е място, което осигурява спокойствие и сигурност на родителите за това ,че децата им ще бъдат отглеждани обучавани и възпитавани от компетентни и отговорни учители. За да отговорим на тези очаквания, трябва да проявим висок професионализъм и всеотдайност в грижите за децата. За да спечелим родителското доверие и предизвикателствата на съвременното общество ,са необходими висока квалификация и познаване на съвременни технологии за работа с деца. Учителят трябва да бъде гъвкав динамичен позитивен и последователен за постигане на необходимите резултати в работата си с децата.

Профил

Адрес

ул. "Загоре "6 

Мрежи

Институция

ДГ "Буратино"

Класове/ГрупиУчебни предметиУчебни комплектиУчастие в програми и проектиИзвънкласни дейностиОбразование

Основно Образование

Средно образование

Магистър

пуп и нуп

Учителски стаж

Настояща работа

учител

В момента съм със първа възрастова група

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора

Организационни умения и компетенции

Технически умения и компетенции

Когнитивно-базирани компетенции

Артистични умения и компетенции

Квалификации и обучения

Снимки

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Доброто бъдещо развитие на всеки човек, зависи от неговото правилно възпитание и обучение. Това изисква в процеса на цялото детско развитие, приоритетни да бъдат творческото мислене, въображението инициативността и толерантността. Ето защо професионалистите – детски учители трябва да: 
да притежават, необходимата комуникативност и креативност при обучителните процеси; 
да имат умения за подбор и планиране на материалите и средствата; 
да имат умения, ефективно да идентифицират необходимите потребности от образование и възпитание; 
да осигуряват правото на участие, на семейството в реализиране на единен възпитателен процес. 
Цялостната дейност на педагога да се определя и насочва към изграждане на оптимизираща среда създаваща позитивна нагласа и пълноценна готовност на децата за училище.

Методи на преподаване

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Детската градина е възпитателно-образователна институция, където учители родители и закон, компетентно и професионално обединяват усилията си в името на детето. Работата по поставените задачи, преминава плавно и пълноценно, когато екипът работещ в групата изпълва съдържанието на това понятие. Учителите са пълноценни партньори, във възпитателно-образователния процес, а родителите – надеждни участници. Целта на екипа, е съвместна работа с ясни отговорности и принципи, което се постига чрез ефективно общуване. Работата в екип и уеднаквяване на изискванията и задачите към децата, води до пълноценно общуване и максимални резултати. Важното е, че всеки от нас влага, определени конкретни качества в своето разбиране за възпитание. И това е добре. Ние сме различни хора и не може да се очаква, че мненията на всички ни ще са унифицирани. Така или иначе възпитанието е деликатен процес. Останалото, което трябва е сърце интуиция и умение за слушане.

Публикации

Успех на учащите

Галерия - Успех на учащите

Успехи на учителя

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове

Самонаблюдение

Детската градина е място, за обучение и възпитание. Място за развитие, на потенциала и индивидуалността на всяко дете. За възпитаване и установяване на трайни знания, умения, навици и компетенции. Детската градина в България, има своето историческо развитие – съхранило в себе си история, традиции и новаторство. Учителят в детската градина, е човекът, който движи процеса стъпвайки на традициите в предучилищното образование, но квалифицирайки се и развивайки своя потенциал,с поглед напред в бъдещето. Той е този, който трябва да умее да балансира в работата си, за да бъде тя иновативна, и съобразена с изискванията на новото време и общество.

Благодаря!