Теодор Илев

Теодор Илев

Теодор Стоянов Илев

Учениците в прогимназиален етап са преминали през първоначалната си училищна инициация и вече са се ориентирали в социалната училищна стълбица. Периодът 5.-7. клас е изключително тежък както за учителите така и за учениците тъй като в начална училищна степен досега са общували само с един или двама преподаватели а влизайки в средна степен се сблъскват с множество „предметници“. Това води до стрес който заедно с физиологичните промени в организма им влияе особено негативно на поведението на средношколците. Изброеното дотук поставя пред преподаващите в прогимназията много предизвикателства и проблеми.

Профил

Адрес

гр. Ямбол, ул."Битоля" 35

И-мейл

tsi05@abv.bg

Мрежи

Институция

ОУ"Н.Петрини"

Класове/Групи

Първи клас Пети клас Седми клас

Учебни предмети

Физическо възпитание и спорт

Учебни комплектиУчастие в програми и проекти

Програма „Без свободен час“ Проект "Твоят час" Проект "Успех"

Извънкласни дейностиОбразование

Основно Образование

ОУ

ОУ" Атанас Кожухаров"

Средно образование

СПТУ по Автотранспорт

Монтьор на моторни превозни средства и водач категория С

Магистър

НСА

Учите, по физическо възпитание и спорт и треньор по туризъм-алпинизъм

Учителски стаж

Настояща работа

старши учител

старши учител по физическо възпитание и спорт

15/09/1992 - 15/09/1993

СПТУ по машиностроене, учител по ФВС

15/09/1993 - 31/08/1994

СПТУ по текстил- гр.Ямбол, учител по ФВС

15/09/1994 - 30/09/2005

ПГЕХТ " Професор д-р П.Райков", учител по ФВС

01/10/2005 - 12/09/2018

ПГ " Васил Левски" - Ямбол, учител по ФВС

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора

Да

Организационни умения и компетенции

Отлични

Технически умения и компетенции

Много добри

Когнитивно-базирани компетенции

Много добри

Артистични умения и компетенции

Отлични

Квалификации и обучения

24/11/2017 - Удостоверение

Умения за защита на децата при бедствия и оказване на първа помощ

28/11/2015 - Удостоверение

Подходи при работа с хиперактивни деца

10/11/2012 - Удостоверение

Използване на електронни ресурси

05/11/2001 - свидетелство за ПКС

ПКС- 5

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Най-лесни за използване и прилагане на повечето учители са традиционните методи и форми. Те са обаче са остарели и почти безинтересни на учениците особено подрастващите 5.-7. клас. Изключително важно е според мен учителят да е в крак с всички образователни тенденции. Това изисква да умее да работи с образователни софтуерни продукти мултимедийни презентации и интерактивни методи на обучение. Модерният учител е в крак с интересите на учениците си и успява да използва тези интереси в своя полза.

Методи на преподаване

Според мен добрият и актуален учител трябва да умее да съчетава според нуждите и целите на уроците си както традиционните методи на преподаване така и модерните методи защото съвременните ученици в средна училищна степен се вълнуват от съвременните ИТ и мобилни устройства. Целта на всеки учител е да привлече любопитството и вниманието на учениците си към преподавания материал. Затова всички форми на преподаване които водят до това са добри и ползотворни щом вниманието на учениците е съсредоточено върху дейностите в класа.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Учителстването не е само професия а е по-скоро признание. Най-често учителят работи за своите ученици и тяхното усъвършенстване повече отколкото за каквото и да е друго. Изключително важно е учителят да има добра връзка както с учениците си така и с техните родители а и с останалите преподаватели на класа. Важно е също така да има обратна връзка между учителя и ученика във връзка с преподавания материал особено в прогимназиален етап. Всеки сам за себе си решава каква да е и как ще се осъществява обратната връзка – за всеки урок за всяка тема на всяко обобщение.

Публикации

Успех на учениците

Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове

Самонаблюдение

Обичам да работя с децата и това е едно от нещата което ми дава сили и ме мотивира за постоянно повишаване на квалификацията ми и усвояване на нови компетентности. Създаването на провокативни и различни ситуации спрямо децата развиване на умението им да мислят и решават казуси е моя мисия. Мислещите деца стават можещи и имат умения за адекватно приспособяване в социалната среда. Изграждането на приятелски отношения с децата и същевременно с това на респект към учителя е верния път за постигане на високи и качествени резултати в работата. Изграждането на позитивна среда в която децата и родителите да се чувстват спокойни и уверени че се предлага най-доброто за тях им дава положително отношение към професията на учителя.

Благодаря!