Галя Колева

Галя Колева

Галя Василева Колева

Добрият учител е този който успява чрез преподаването си да осигури на учениците си възможност за разчупване на шаблона и изкачване на социалната стълбица. Това е една от основните цели на образованието днес. Постигането ѝ ще даде тласък на нови процеси в обществото. Учителят играе изключително важна роля в развитието на образованието – без добри учители няма да има прогрес не само в системата но и в държавата и в обществото. Той трябва да е лесно обучаем да се стреми към развиване на нови практики да се учи през цялата си кариера да променя подхода си в зависимост от учениците си да притежава умения за боравене със съвременните технически постижения умения за работа в екип да притежава отлични управленски и комуникативни възможности. Тоест да повишава квалификацията си и да придобива нови умения постоянно в съответствие със средата и учениците си.

Профил

Адрес

гр. Ямбол

ОУ "Николай Петрини"

ул. "Битоля" 35

Мрежи

Институция

ОУ"Н.Петрини"

Класове/Групи

Tрети клас

Учебни предмети

Български език и литература Технологии и предприемачество Човекът и природата Физическо възпитание и спорт

Учебни комплекти

Български език

Участие в програми и проекти

Проект "Твоят час"

Извънкласни дейности

Аз обичам да чета Изкуството да общуваш Аз съм предприемач

Образование

Основно Образование

ОУ

Средно образование

МГ

Магистър

НУП ПУ

Магистър

НУП ПУ

Учителски стаж

Настояща работа

старши начален учител

04/01/1994 - 00/00/0000

гр. Ямбол

ОУ "Николай Петрини"

15/09/1993 - 03/01/1994

гр. Ямбол ОУ "Любен Каравелов"

10/09/1991 - 30/08/1992

с. Каравелово общ. Тунджа ОУ "Паисий Хилендарски"

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора Емпатия

Организационни умения и компетенции

Класен ръководител на 3 "а" клас. 

Член на методичното обединение на НУ.

Член на училищната комисия по здраве и хранене. 

Член на комисия за оценяване във всички етапи на учебници по новото учебно съдържание. 

Член на комисия за прием на документи и записване на ученици в първи клас за учебната 2020 - 2021г.

Член на комисия за проверка и оценка на състезания и НВО. 


Технически умения и компетенции

Умения за работа с операционна система Windows XP, Word, Excel, Power point. Умения за работа с интерактивна бяла дъска, умения за работа с различни интернет приложения. 

Когнитивно-базирани компетенции

Организиране на среда стимулираща детското развитие; съхраняване и грижа за индивидуалността на всяко дете в колектива на класа; реализиране на педагогическо взаимодествие чрез разнообразни методи и форми на преподаване; създаване и поддържане в процеса на обучение на среда, атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират добър психологически климат, коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество по повод на учебния процес както между учител и деца, така и между самите деца; грижа за изграждането на ценностни ориентиции за уважение и зачитане на индивидуалността и уникалността на отделната личност, съобразяване с личностните и ценностни различия между хората, които са основа на взаимно разбирателство и резултатно сътрудничество; грижа за изграждане на национални и общочовешки добродетели и др. 

Артистични умения и компетенции

- страст към танците;

- страст към изобразителното изкуство;

- страст към изработването на изделия с хартия и текстил; 

Квалификации и обучения

21/12/2018 - Удостоверение

Обучение на работа със софтуерната платформа "Учителско портфолио"

20/06/2018 - Удостоверение

Квалификационен курс "Изграждане на ефективна училищна среда"

07/06/2017 - Удостоверение

Обучение по програма за повишаване на квалификацията: Изграждане на ключовата компетентност "Инициативност и предприемчивост " в начален етап на училищното образование.

06/12/2014 - Сертификат

Квалификационен курс "Иновативни стратегии в обучението"

10/02/2014 - Сертификат

Квалификационен курс "Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви"

25/11/2013 - Сертификат

Практически семинар "Намаляване на стреса на учениците чрез прилагане на нестандартни форми и методи на обучение"

15/12/2012 - Сертификат

Обучителна програма за повишаване уменията на учители, преподаващи на деца със СОП по проект "С професионализъм и доверие"

24/04/2007 - Удостоверение

Удостоверение за допълнително обучение по проект на МОН за подготовка на учители от масовото училище за работа с деца със СОП. 


24/02/2006 - Удостоверение

Курс на обучение "Базови и специфични компютърни умения на учители"

25/10/2005 - Удостоверение

Обучение на тема "Интерактивни методи на обучение в началното училище"

02/11/1999 - свидетелство за ПКС

Свидетелство за ПКС - 3 ПКС

07/03/1995 - Удостоверение

Удостоверение за втори клас - квалификация

20/02/1995 - Удостоверение

Свидетелство за специализация на тема " Използване на дидактически тестове при усвояване на действия събиране и изваждане с преминаване на десетицата в първи клас".

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

"Ако децата не учат по начина, по който ги обучаваме, то трябва да ги обучаваме по начина, по който могат да учат".


Методи на преподаване

Според мен добрият и актуален учител трябва да умее да съчетава според нуждите и целите на уроците си както традиционните методи на преподаване така и модерните методи защото съвременните ученици в средна училищна степен се вълнуват от съвременните ИТ и мобилни устройства. Целта на всеки учител е да привлече любопитството и вниманието на учениците си към преподавания материал. Затова всички форми на преподаване които водят до това са добри и ползотворни щом вниманието на учениците е съсредоточено върху дейностите в класа.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Доверието което трябва да съществува между родителите и педагогическия екип е едно от основните и важни за нас условия за да има ползотворна и ефективна работа. За да достигнем до родителите и да ги накараме да ни вярват уважават и да бъдат постоянни наши партньори използвахме много и различни методи и средства. 
Доверието между учители и родители дава възможност родителите спокойно да споделят и проблеми с децата им от вкъщи при което учителят с желание и старание се опитва да помогне защото на всички ни е ясно че за много деца важи “госпожата каза…“. При много от проблемите се постигат положителни резултати за което учителят получава благодарност от родителите. Вярвам че в този свят на трудни човешки взаимоотношения и унижение към професията на началния учител има хора които оценяват усилията и труда ни. Убедена съм че човек получава това което дава. Когато си добронамерен и разрешаваш проблемите в разговор а не в спор и с усмивка а не с нацупени устни нещата се получават и то много добре. 

Публикации

Успех на учениците

Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове

Моите бъдещи планове: 

 - защита на следващи степени на ПКС;

   - участие в различни квалификационни курсове;

   - участия в проекти;

Самонаблюдение

Обичам да работя с децата и това е едно от нещата което ми дава сили и ме мотивира за постоянно повишаване на квалификацията ми и усвояване на нови компетентности. Създаването на провокативни и различни ситуации спрямо децата развиване на умението им да мислят и решават казуси е моя мисия. Мислещите деца стават можещи и имат умения за адекватно приспособяване в социалната среда. Изграждането на приятелски отношения с децата и същевременно с това на респект към учителя е верния път за постигане на високи и качествени резултати в работата. Изграждането на позитивна среда в която децата и родителите да се чувстват спокойни и уверени че се предлага най-доброто за тях им дава положително отношение към професията на учителя.

Благодаря!