Татяна Димова

Татяна Димова

Татяна Петрова Димова

Прогимназиалният етап е най-трудният училищен етап, както за учениците така и за учителите. Това е период, в който учениците формират до голяма степен своите характери – чрез общуване с родители, учители, съученици и приятели. Учителят и училището са институциите, оказващи влияние върху знанията, уменията и начина на общуване на учениците на институционално ниво, доизграждат възможностите за екипна работа, развиват логическата мисъл и самосъзнание. Прогимназиалният етап трупа знания и умения за гимназиалната степен. Добрият учител успява чрез преподаване по свой собствен начин да убеди учениците си в тяхната значимост, да им даде знания, самочувствие и увереност, както по своя предмет, така и за живота. Той трябва да е в крак с интересите на своите ученици. Но също така се налага и да успява да коригира тези интереси, когато те са в ущърб на развитието на ученика.

Профил

Адрес

гр.Ямбол - ул."Битоля"35

И-мейл

tpd_petrini@abv.bg

Мрежи

Институция

ОУ"Н.Петрини"

Класове/Групи

Пети клас Шести клас Седми клас

Учебни предмети

Английски език

Учебни комплекти

Английски език - „Your Space for Bulgaria” Английски език - „Your Space for Bulgaria”

Участие в програми и проекти

Програма “Квалификация на педагогическите специалисти” Програма „Без свободен час“ Проект "Успех"

Извънкласни дейности

Учим, творим и се забавляваме на английски език

Образование

Основно Образование

Средно образование

Магистър

ПУ-гр. Пловдив

Учителски стаж

Настояща работа

старши учител по английски език


03/09/2018 - 00/00/0000

ОУ " Н.Петрини"- гр.Ямбол, старши учител по английски език

29/10/2009 - 03/09/2018

СУ "Кл.Охридски" - гр.Ямбол, старши учител по английски език 

18/09/2000 - 29/10/2009

ОУ "Н.Петрини" - гр.Ямбол, учител по английски език

01/10/1999 - 01/06/2000

НУ"Св.Св. Кирил и Методий"-гр.Ямбол, учител по английски език

02/11/1994 - 01/09/1999

СОУ "П.К.Яворов"-гр.Стралджа, учител по английски език

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Организационни умения и компетенции

Технически умения и компетенции

Когнитивно-базирани компетенции

Артистични умения и компетенции

Квалификации и обучения

11/05/2019 - Сертификат

" Reaching up ... and getting it"

" How to encourage young learners to strive to achieve"

18/04/2019 - Удостоверение

Обучение: Наставничеството в образователна среда - 1 квалификационен кредит 

21/12/2018 - Удостоверение

Допълнително обучение за работа със софтуерната платформа "Учителско портфолио"-1 квалификационен кредит

26/10/2018 - свидетелство за ПКС

Свидетелство за придобита пета професионалноквалификационна степен

31/05/2018 - Удостоверение

Курс: Организация на образователния процес - 0,5 квалификационни кредита

31/05/2018 - Удостоверение

Курс: Образование в мултикултурна среда- 0,5 квалификационни кредита

02/04/2018 - Удостоверение

Допълнително обучение: Професионалното портфолио-инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика и за оценка и самооценка на дейността на учителя- 1 квалификационен кредит 

15/05/2017 - Удостоверение

Допълнително обучение: Превенция и интервенция при агресивно поведение на учениците- 1 квалификационен кредит

23/04/2016 - Сертификат

Девета национална конференция на учителите по английски език

13/02/2016 - Сертификат

Обучение: 

Мултимедийни образователни технологии за постигане на ефективен учебен процес. Промени в програмите за1. и 5. клас

28/04/2015 - Сертификат

Уебинар: 

Уебресурси и инструменти в чуждоезиковото обучение

27/04/2015 - Сертификат

Уебинар: 

Doing literature: Reader-oriented Approach 

25/04/2015 - Сертификат

Девета национална конференция на учителите по английски език

19/04/2015 - Сертификат

Семинар: 

Testing and Assessment. Public Speaking. Explore the World, Expand the Mind. Engaging the Gaming Generation

15/04/2015 - Сертификат

Уебинар

Skills for life with FOR REAL

28/11/2014 - Сертификат

Семинар

Cambridge English First and Advanced. What''s New and How Can You Help Your Students

11/06/2012 - Сертификат

Семинар

Teaching teenagers with Gateways and Move

26/03/2012 - Сертификат

Семинар

Teaching Digital Natives
Differentiated Instruction

07/06/2011 - Сертификат

Семинар Testing and Blogging with Google

21/12/2010 - Удостоверение

Курс: Използване на интерактивна бяла дъска в чуждоезиковото обучение - 1,2 кредита

18/02/2009 - Сертификат

Семинар: Teaching Toward a Critical Mind Learning Styles and Multiple Intelligences Left Brain- Right Brain! Which side are you on?

27/02/2008 - Сертификат

Семинар: Personalising your Language Classroom Interactive Whiteboard: Modern Technology for the Modern Classroom The Matura Exam in English-The Key to Success

21/12/2006 - Сертификат

Семинар: Language Learning through Classroom Interaction: Input Interaction and Output

16/11/2005 - Удостоверение

Обучение: Разработване и управление на проекти

23/08/2005 - Удостоверение

Курс за професионална квалификация по методика на обучението по безопасност на движението по пътищата за 5-8 клас - 2 кредита

21/04/2005 - Сертификат

Семинар: Group Dynamics: Modern Approach with the New Coursebooks From Cambridge University Press

00/00/0000 - Сертификат

Cambridge and Klett National Research Spring Campaign 2013

00/00/0000 - Сертификат

Семинар: Use it or Lose it!

00/00/0000 - Удостоверение

Курс: Базови и специфични компютърни умения на учители

00/00/0000 - Сертификат

Курс: Teaching English in the Primary School

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Добрият педагог разбира трудния период през който преминават учениците и успява да успокои страховете им. В крак е с модерните образователни тенденции и може да е едновременно наставник, учител, медицинска сестра и психолог. Проявява емпатия към всички.

Методи на преподаване

Добрият и актуален учител умее да съчетава според нуждите и целите на уроците си, както традиционните методи на преподаване, така и модерните методи, защото съвременните ученици се вълнуват от съвременните ИТ и мобилни устройства. Целта на всеки учител е да привлече любопитството и вниманието на учениците си към преподавания материал. Затова всички форми на преподаване, които водят до това, са добри и ползотворни щом вниманието на учениците е съсредоточено върху дейностите в класа.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Важно е наличието на добро взаимодействие на учителя, както с учениците, така и с техните родители и с останалите преподаватели на класа. 

Публикации

Успех на учениците

Второ място на Мартин Димитров /7а клас/ на състезанието по английски език, организирано от Езикова гимназия " Васил Карагьозов", в групата на 7-8 клас.

Второ място на Цветан Цонев /5а/ и Емил Алексиев /5г/, трето място на Ива-Божидара Димитрова /5в/ на Лингвистично кенгуру 2019.

Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове

Самонаблюдение

Всеки учител в прогимназиален етап се опитва да отговаря на потребностите на своите ученици – относно учебната дейност, психологически особености или възрастови затруднения. Когато познаваме техните характери по-лесно и адекватно отговаряме на възникналите проблеми от всякакво естество. Най-важно в учителската професия е да не се отказваш никога и да продължаваш да се обучаваш, защото обучението не е едностранен процес.

Благодаря!