Теменужка Тодорова

Теменужка Тодорова

Теменужка Иванова Тодорова

Това е моята витрина на професионални постижения. Тя е винаги отворена защото съм от учителите които са готови за нови предизвикателства. Te ни правят по-ефективни там където е нашето място – класната стая те ни доближават до онези към които е насочена нашата работа – учениците.

Това е моята витрина с професионални постижения но и мястото където ще споделям своите търсения и своите битки. 

Добре дошли! 

Профил

Адрес

ОУ,,Николай Петрини"

И-мейл

nushapi@mail.bg

Мрежи

Институция

ОУ"Н.Петрини"

Класове/Групи

Първи клас Втори клас Tрети клас Четвърти клас

Учебни предмети

Български език и литература Математика Технологии и предприемачество Околен свят Човекът и обществото Човекът и природата Музика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт

Учебни комплекти

Български език

Пълния комплект по всички учебни предмети в начален курс на издателство ,,Булвест2000"

Участие в програми и проекти

Проект "Твоят час" Проект "Успех"

Извънкласни дейностиМузикална академия

Образование

Основно Образование

Средно образование

Музикална паралелка ПГ,,В.Левски

Магистър

магистър ПУ..П.Хилендарски

Учителски стаж

Настояща работа

учител

Начален учител

01/09/1994 - 05/03/2019

ОУ,,Николай Петрини"".,начален учител

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Емпатия

Умения за управление и администрация на хора.
Отлични комуникативни умения. Умения за работа в екип

Организационни умения и компетенции

Участия в проект.
Отлични организаторски умения.
Умения за разрешаване на проблеми и взимане на решения.

Технически умения и компетенции

Работа с операционна система WINDOWS
Владеене на MS Office (Word, Excel, Power Point)Работа с internet приложения.

Когнитивно-базирани компетенции

Oсигуряване на среда стимулираща детската активност и
развитие
Откриване на детската индивидуалност в груповата общностПедагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми

Артистични умения и компетенции

Завършила съм музикална паралелка с инструмент пиано и това ми върши чудесна работа в часовете по музика.Пеенето в хоровата школа в града ми е дало добра вокална техника,което улеснява класната и извънкласната подготовка на моите ученици.

Квалификации и обучения

21/06/2018 - Курс

Изграждане на ефективна училищна среда

12/06/2014 - Сертификат

Иновативни стратегии в обучението

09/12/2007 - Курс

Подготовка и управление на проекти

24/04/2007 - Курс

работа с деца със специални образователни потребности

17/06/2006 - Квалификация

Английски език .ниво А1,А2

26/02/2006 - Курс

Базови и специфични компютърни умения на учители

25/11/2005 - Курс

Интерактивни методи на обучение

23/08/2005 - Курс

Методика на обучението по безопасност на движение по пътищата

01/07/1999 - Курс

Обучение в мисловни умения в начална училищна възраст

10/11/1997 - Диплома

Втори клас лвалификация

30/07/1991 - Диплома

Музикално изкуство,ръководител на детска музикална школа ,музикален колектив

30/07/1991 - Диплома

ПУ,,Паисий  Хилендарски"Пловдив,специалност начална училищна педагогика,специализация-музика,клас квалификация втора степен

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Добрият учител проявява емпатия към всичките си ученици но не си позволява фамилиарничене. Успява да запази творческата атмосфера в часовете си без да се стига до анархия и хаос. Преподава материала си на достъпен език за всички ученици в класа дори когато за целта се налага да повтаря един и същ материал на различни целеви групи по различен начин и с различни езикови и невербални средства.

Ученето е индивидуален процес за всяко дете и нашата работа е да им преподаваме по такъв начин материала от учебната програма че да предизвикаме тяхното любопитство към него. 
Много често ми се налага да съм в ролята на духовен наставник социален работник социализиращ в нормите на обществото но също така да съм и медицинска сестра психолог звероукротител психоаналитик а и наставник едновременно. Работата на учителя ги изисква от мен и когато съм в съответната ситуация тези роли не ми тежат. Смятам че по този начин помагам на учениците си по-лесно да открият точното си място в социалната стълбица но и да се стремят да вървят нагоре по нея. 

Обичам работата си и не бих я сменила. Важно в нашата професия е да не те напуска желанието за учене. Спреш ли да се самообучаваш – изоставаш в учителската си кариера и от учениците си и от колегите си. 

Никой не може да бъде убеден в нещо за което няма поне минимална вътрешна мотивация. Целта на работата ми е да успея да събудя у тях тази вътрешна мотивация и любопитство към това което мога да им предложа и което преподавам. 

Искам учениците на които преподавам да станат отговорни и мислещи млади хора успяващи да преценят правилно всяка ситуация в която попадат. 
Традиционните педагогически похвати – лекция беседа разказ дискусия; съчетани с интерактивни – ролеви игри кръстословици диспути съдебни процеси; ИКТ – интерактивна дъска проектор образователни софтуери електронни учебници и упражнения; интердисциплинарен подход. Педагогическите похвати които използвам са различни във всеки клас – съобразени са със спецификата и възрастта на децата в паралелката. 

Във връзка с развитието на новите технологии и промените в детската психика и интереси се променят и педагогическите похвати които използвам в различните години от преподавателския си стаж. 

Смятам образованието за ценност и чрез преподаването си се стремя да убедя в това и учениците си. 

Стремя се да бъда в крачката на учениците си – да познавам нещата които ги интересуват. Философията за преподаването на всеки човек според мен се формира на база на неговата житейска философия обща култура познаването на преподавания предмет и личностните му особености. Няма как да бъда убедена да преподавам по начин който не разбирам или не съм вътрешно убедена в правотата му и ефективността му. Харесва ми Мария Монтесори и сър Кен Робинсън. 

Методи на преподаване

Според мен добрият и актуален учител трябва да умее да съчетава според нуждите и целите на уроците си както традиционните методи на преподаване така и модерните методи защото съвременните ученици в средна училищна степен се вълнуват от съвременните ИТ и мобилни устройства. Целта на всеки учител е да привлече любопитството и вниманието на учениците си към преподавания материал. Затова всички форми на преподаване които водят до това са добри и ползотворни щом вниманието на учениците е съсредоточено върху дейностите в класа.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Изключително важно е учителят да има връзка с всеки от родителите на своите ученици защото в тази възраст е изключително важно за подрастващите да живеят в свят с уеднаквени ценности. Затова редовно провеждам родителски срещи и телефонни разговори с родителите на своите ученици независимо дали съм им класен ръководител или само преподавател. По този начин по-лесно и успешно достигам и до самите тийнейджъри и техните потребности. Стремя се да имам индивидуален подход към всеки ученик и да му помагам да достига по-високи резултати.

Публикации

Успех на учениците

През годините многократно вокална група към моето училище и индивидуално подготвени ученици печелят призови места на традиционния за нашия град фестивал,,Песни России''Малка част от наградите са показани в галерията.

Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя

Всяка награда е ценна за мен.но най-важна е когато идва идва от децата и техните родители!

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове

Реализиране на успешна педагогическа кариера,която ще се изразява както в моето развитие,така и в успеха и развитието на моите ученици.

Самонаблюдение

Обичам да работя с децата и това е едно от нещата което ми дава сили и ме мотивира за постоянно повишаване на квалификацията ми и усвояване на нови компетентности. Създаването на провокативни и различни ситуации спрямо децата развиване на умението им да мислят и решават казуси е моя мисия. Мислещите деца стават можещи и имат умения за адекватно приспособяване в социалната среда. Изграждането на приятелски отношения с децата и същевременно с това на респект към учителя е верния път за постигане на високи и качествени резултати в работата. Изграждането на позитивна среда в която децата и родителите да се чувстват спокойни и уверени че се предлага най-доброто за тях им дава положително отношение към професията на учителя.

Благодаря!