Светлана Кънева

Светлана Кънева

Светлана Петрова Кънева

Добрият учител е този който успява чрез преподаването си да осигури на учениците си възможност за разчупване на шаблона и изкачване на социалната стълбица. Това е една от основните цели на образованието днес. Постигането ѝ ще даде тласък на нови процеси в обществото. Учителят играе изключително важна роля в развитието на образованието – без добри учители няма да има прогрес не само в системата но и в държавата и в обществото. Той трябва да е лесно обучаем да се стреми към развиване на нови практики да се учи през цялата си кариера да променя подхода си в зависимост от учениците си да притежава умения за боравене със съвременните технически постижения умения за работа в екип да притежава отлични управленски и комуникативни възможности. Тоест да повишава квалификацията си и да придобива нови умения постоянно в съответствие със средата и учениците си.

Профил

Адрес

И-мейл

spk_petrini@abv.bg

Мрежи

Институция

ОУ"Н.Петрини"

Класове/Групи

Седми клас

Учебни предмети

Математика Физика и астрономия

Учебни комплектиУчастие в програми и проектиИзвънкласни дейностиОбразование

Основно Образование

Средно образование

ИТ

Магистър

ПУ

Учителски стаж

Настояща работа

старши учител

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Организационни умения и компетенции

Технически умения и компетенции

Когнитивно-базирани компетенции

Артистични умения и компетенции

Квалификации и обучения

Снимки

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Учениците в средна училищна степен са с разнородни интереси. Целта на добрия учител е да развива тяхната вътрешна мотивация и вродено любопитство. Да направи от учениците си отговорни мислещи и усмихващи се хора които решават проблеми а не очакват някой друг да им ги реши; да ги научи да вземат правилни и обмислени решения. Учителят никога не фамилиарничи с учениците и поддържа имиджа си на наставник. Уважението е взаимен процес и се заслужава чрез преподаване на разбираем и достъпен език чрез подбора на методи и форми на обучение достъпни за „неговите“ ученици.

Методи на преподаване

Според мен добрият и актуален учител трябва да умее да съчетава според нуждите и целите на уроците си както традиционните методи на преподаване така и модерните методи защото съвременните ученици в средна училищна степен се вълнуват от съвременните ИТ и мобилни устройства. Целта на всеки учител е да привлече любопитството и вниманието на учениците си към преподавания материал. Затова всички форми на преподаване които водят до това са добри и ползотворни щом вниманието на учениците е съсредоточено върху дейностите в класа.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Изключително важно е учителят да има връзка с всеки от родителите на своите ученици защото в тази възраст е изключително важно за подрастващите да живеят в свят с уеднаквени ценности. Затова редовно провеждам родителски срещи и телефонни разговори с родителите на своите ученици независимо дали съм им класен ръководител или само преподавател. По този начин по-лесно и успешно достигам и до самите тийнейджъри и техните потребности. Стремя се да имам индивидуален подход към всеки ученик и да му помагам да достига по-високи резултати.

Публикации

Успех на учениците

Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове

Самонаблюдение

Благодаря!