Милена Колева

Милена Колева

Милена Миткова Колева

Учителят е началото на цялостното израстване на ученика като личност. Учителят е отговорност, любов, иновативност, компетентност и носител на всичко значимо за ученика. Негова цел е успеваемостта и удовлетвореността на учениците в процеса на обучение. Това ще постигна учейки се и обичайки децата.

Профил

Адрес

ОУ "Николай Петрини" гр. Ямбол, ул. "Битоля" 35

И-мейл

mdkoleva71@abv.bg

Мрежи

Институция

ОУ"Н.Петрини"

Класове/Групи

Пети клас Шести клас Седми клас


Учебни предмети

История и цивилизации География и икономика


Учебни комплекти

История и цивилизации История и цивилизации


Участие в програми и проекти

Програма „Без свободен час“ Проект "Твоят час" Проект "Успех"


Извънкласни дейности

Опознай България и света


Образование

Основно Образование

Средно образование

Магистър

ВПИ Неофит Рилски, гр. Благоевград

Учителски стаж

Настояща работа

учител по история и цивилизации


01/09/1994 - 31/08/2017

01.09.1994 - 31.08.1996 г. - ОУ "В. Левски" с. Окоп;

01.09.1996 - 31.08.1998 г. - ОУ "Хр. Ботев" с. Кукорево;

01.09.1998 - 31.08.2017 г. - СОУ "Св. Климент Охридски" гр. Ямбол; 

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора

Творческа личност. Професионално отношение към служебните ангажименти. Колегиалност, комуникативност и екипни умения.

Организационни умения и компетенции

Добри организационни умения. Привличам вниманието, провокирам, мотивирам и стимулирам мисловната дейност на учениците.

Технически умения и компетенции

Умения за работа с операционна система Windows, интернет - Explorer. Работа с офис техника, мултимедия, аудио и визуална техника. 

Когнитивно-базирани компетенции

Възприемам детето като ценност. Откривам детската индивидуалност в груповата общност.

Артистични умения и компетенции


Квалификации и обучения

00/00/0000 - свидетелство за ПКС

V и IV ПКС;

Обучение на тема: "Превенция и интервенция при агресивно поведение на учениците";

Обучение на тема: "Оценяване на постиженията на учениците по география и икономика чрез дидактически тестове";

Обучение за работа със софтуерната платформа "Учителско портфолио".

Форма за обратна връзка

Смятате ли, че преподадения материал ще Ви е от полза?

  • 0% Complete
    Отговор в проценти 0%

Информация

Философия на преподаване

Учениците  са с разнородни интереси. Целта на добрия учител е да развива тяхната вътрешна мотивация и вродено любопитство. Да направи от учениците си отговорни мислещи и усмихващи се хора които решават проблеми а не очакват някой друг да им ги реши; да ги научи да вземат правилни и обмислени решения. Учителят никога не фамилиарничи с учениците и поддържа имиджа си на наставник. Уважението е взаимен процес и се заслужава чрез преподаване на разбираем и достъпен език чрез подбора на методи и форми на обучение достъпни за „неговите“ ученици.

Методи на преподаване

В стремеж да се разберат потребностите на всяко едно дете е важно да се стимулират уменията на децата за да се подтикне развитието им. 
Важно е и създаването на позитивна атмосфера. Тя трябва да насочва към доверие добронамереност и обич. Децата да се научат да спазват правила и да зачитат правата на другите и авторитета на учителя. Важен момент при формиране на детската личност е подобряване на психическото здраве. За целта е необходимо да се работи за придобиване на емоционални и социални умения. Това допринася за справяне с жизнени предизвикателства въз основа на общуване с връстници и възрастни. Осъществяването е възможно чрез изграждане на среда насърчаваща съвместната работа и сътрудничество между децата. 

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Един от най-трудните моменти в учителската професия  е оценяването. Въпросите свързани с него никога нямат еднозначен отговор но всеки учител сам за себе си решава по какъв начин ще оценява своите ученици. Все пак най-важно е оценките да са колкото се може по-обективни. Това се постига чрез предварително изясняване на критериите за оценка на всеки вид изпитване и чрез ясна и точна обратна връзка между ученик и учител.

Публикации


Успех на учениците

Участия в олимпиади и конкурси. 

Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя


Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация


Бъдещи планове

Да усъвършенствам уменията си в планиране и подбор на подходящи методи, средства и материали. Да провокирам интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници на информация. Да развивам професионалните и личностните си качества чрез поддържащо обучение - курсове, семинари и др.

Самонаблюдение

Обичам да работя с децата и това е едно от нещата което ми дава сили и ме мотивира за постоянно повишаване на квалификацията ми и усвояване на нови компетентности. Създаването на провокативни и различни ситуации спрямо децата развиване на умението им да мислят и решават казуси е моя мисия. Мислещите деца стават можещи и имат умения за адекватно приспособяване в социалната среда. Изграждането на приятелски отношения с децата и същевременно с това на респект към учителя е верния път за постигане на високи и качествени резултати в работата. 

Благодаря!