Димитрина Караманова

Димитрина Караманова

Димитрина Веселинова Караманова

Учениците в прогимназиален етап са преминали през първоначалната си училищна инициация и вече са се ориентирали в социалната училищна стълбица. Периодът 5.-7. клас е изключително тежък както за учителите така и за учениците тъй като в начална училищна степен досега са общували само с един или двама преподаватели а влизайки в средна степен се сблъскват с множество „предметници“. Това води до стрес който заедно с физиологичните промени в организма им влияе особено негативно на поведението на средношколците. Изброеното дотук поставя пред преподаващите в прогимназията много предизвикателства и проблеми.

Профил

Адрес

гр.Ямбол

ул."Битоля" 35

Мрежи

Институция

ОУ"Н.Петрини"

Класове/Групи

Пети клас Седми клас

Учебни предмети

Математика

Учебни комплекти

Математика

Участие в програми и проекти

Програма „С грижа за всеки ученик“ Програма „Без свободен час“ Проект "Твоят час" Проект "Успех"

Извънкласни дейностиОбразование

Основно Образование

ОУ

Базово училище 

Средно образование

МГ

Водеща математическа гимназия в страната

Магистър

СУ

Софийски Университет

Учителски стаж

Настояща работа

старши учител

Преподавател по математика в интервала 5-7 клас.

26/03/2002 - 10/09/2003

тс "Кольо Фичето" - Ямбол, учител

15/09/2003 - 06/09/2016

ОУ "Любен Каравелов" - Ямбол, учител

07/09/2016 - 31/08/2018

ПГ "Васил Левски" - Ямбол, старши учител

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора

Организационни умения и компетенции

Технически умения и компетенции

Когнитивно-базирани компетенции

Артистични умения и компетенции

Квалификации и обучения

02/05/2018 - Удостоверение

Съвременен модел на учебно занятие

27/04/2017 - Удостоверение

Стратегии за повишаване на активността в часовете математика и информационни технологии

14/11/2014 - Сертификат

Превенция на бедствия и аварии

21/02/2014 - Сертификат

Обучение за превенцията на училищното насилие и агресия

27/09/2013 - Сертификат

Анализ на резултатите от НВО

25/02/2012 - Сертификат

Практики за обучение и оценяване на математическата грамотност

07/11/2011 - свидетелство за ПКС

Второ ПКС

30/06/2010 - Сертификат

Обучение за съставители на тестови задачи

18/06/2010 - Сертификат

Оценяване на задачи със свободен отговор

16/11/2008 - Квалификация

Свидетелство за професионално-педагогическа специализация. Тема на специализацията: Съвременни аспекти на обучението по информатика и информационни технологии

05/09/2006 - Квалификация

Методика на обучението по безопасност на движението

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Най-лесни за използване и прилагане на повечето учители са традиционните методи и форми. Те са обаче са остарели и почти безинтересни на учениците особено подрастващите 5.-7. клас. Изключително важно е според мен учителят да е в крак с всички образователни тенденции. Това изисква да умее да работи с образователни софтуерни продукти мултимедийни презентации и интерактивни методи на обучение. Модерният учител е в крак с интересите на учениците си и успява да използва тези интереси в своя полза.

Методи на преподаване

Според мен добрият и актуален учител трябва да умее да съчетава според нуждите и целите на уроците си както традиционните методи на преподаване така и модерните методи защото съвременните ученици в средна училищна степен се вълнуват от съвременните ИТ и мобилни устройства. Целта на всеки учител е да привлече любопитството и вниманието на учениците си към преподавания материал. Затова всички форми на преподаване които водят до това са добри и ползотворни щом вниманието на учениците е съсредоточено върху дейностите в класа.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Изключително важно е учителят да има връзка с всеки от родителите на своите ученици защото в тази възраст е изключително важно за подрастващите да живеят в свят с уеднаквени ценности. Затова редовно провеждам родителски срещи и телефонни разговори с родителите на своите ученици независимо дали съм им класен ръководител или само преподавател. По този начин по-лесно и успешно достигам и до самите тийнейджъри и техните потребности. Стремя се да имам индивидуален подход към всеки ученик и да му помагам да достига по-високи резултати.

Публикации

Успех на учениците

Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове

Самонаблюдение

Благодаря!