Радостина Йоакимова

Радостина Йоакимова

Радостина Кирилова Йоакимова

Учителят играе изключителна важна роля в развитието на образованието - без добри учители няма да има прогрес не само в системата но и в държавата и в обществото. Той трябва да е лесно обучаем да се стреми към развиване на нови практики да се учи през цялата си кариера да променя подхода си в зависимост от учениците си да притежава умения за боравене със съвременните технически постижения умения за работа в екип да притежава отлични управленски и комуникативни възможности. Тоест да повишава квалификацията си и да придобива нови умения постоянно в съответствие със средата и учениците си.
Добрият учител е този който успява чрез преподаването си да осигури на учениците си възможност за разчупване на шаблона и изкачване на социалната стълбица. Това е една от основните цели на образованието днес. Постигането ѝ ще даде тласък на нови процеси в обществото.

Учителската професия е все по-динамична и ангажираща. Постоянното развитие на ИТ налага учителят да бъде в крак с тенденциите които са водещи. Децата като цяло  се интересуват изключително от всякакви иновации в смарт технологиите. Това обуслява и навлизането на все повече ИКТ в образованието, ако учителят иска предметът му да е интересен. Главната му цел  е да предизвика любопитството на учениците към своя предмет. Толерантността емпатията и честността са в основата на добрите взаимоотношения между учител и ученик. Това налага учителят да се самоусъвършенства постоянно и да учи през целия си живот.
Той трябва да е психическа опора на учениците при прехода им от начален към прогимназиален етап; трябва да се съобразява с психологическите и физиологични промени настъпващи в организма на учениците през този период; да е не само преподавател по предмет но и до голяма степен умиротворител. За да успее с всички тези задачи учителят трябва да изпитва обич към професията и учениците си, а също така  пълна отдаденост и отговорност. 

Профил

Адрес

гр.Ямбол, ул.''Битоля''35

И-мейл

radostk72@abv.bg

Мрежи

Институция

ОУ"Н.Петрини"

Класове/Групи

Пети клас Шести клас Седми клас

Учебни предмети

Английски език

Руски език

Български език

Учебни комплекти

Английски език - „English in Mind for Bulgaria”, А1; А2.1; А2.2

Знам повече руски език в 7 клас, KLETT Матрешка, ''Просвета''

Участие в програми и проекти

Програма на Европейския съюз "Учене през целия живот".

Извънкласни дейности

Евроклуб

Проект ''Успех''

Образование

Основно Образование

ОУ''Христо Смирненски'',гр.Ямбол; Русия- гр.Сургут 7 СОУ

Средно образование

ЕГ''Васил Карагьозов'',гр.Ямбол

Бакалавър

Преквалификация за преподавател по английски език в среден курс

ПУ''Паисий Хилендарски'',гр.Пловдив

Магистър

Българска и руска филология, ПУ ''Паисий Хилендарски'''',гр. Пловдив

Учителски стаж

Настояща работа

учител по английски език и руски език

01/09/1995 - 30/06/1997

СОУ''П.Яворов''гр.Стралджа


01/09/1999 - 30/06/2004

ПГХТТ,гр.ЯМБОЛ

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора

Организационни умения и компетенции

Технически умения и компетенции

Работа с компютър, електронна дъска

Когнитивно-базирани компетенции

Артистични умения и компетенции

Квалификации и обучения

21/12/2018 -

Обучение

00/00/0000 - Курс

Участие в семинари и обучения по теми, свързани с училищното образование.

Форма за обратна връзка

Искате ли да има повече дигитални уроци?

  • 0% Complete
    Отговор в проценти 0%

Информация

Философия на преподаване

Най-лесни за използване и прилагане на повечето учители са традиционните методи и форми. Те са обаче са остарели и почти безинтересни на учениците особено подрастващите 5.-7. клас. Изключително важно е според мен учителят да е в крак с всички образователни тенденции. Това изисква да умее да работи с образователни софтуерни продукти мултимедийни презентации и интерактивни методи на обучение. Модерният учител е в крак с интересите на учениците си и успява да използва тези интереси в своя полза.

Методи на преподаване

Според мен добрият и актуален учител трябва да умее да съчетава според нуждите и целите на уроците си както традиционните методи на преподаване така и модерните методи защото съвременните ученици в основна училищна степен се вълнуват от съвременните ИТ и мобилни устройства. Целта на всеки учител е да привлече любопитството и вниманието на учениците си към преподавания материал. Затова всички форми на преподаване които водят до това са добри и ползотворни щом вниманието на учениците е съсредоточено върху дейностите в класа.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Изключително важно е учителят да има връзка с всеки от родителите на своите ученици защото в тази възраст е изключително важно за подрастващите да живеят в свят с уеднаквени ценности. Затова редовно провеждам родителски срещи и телефонни разговори с родителите на своите ученици независимо дали съм им класен ръководител или само преподавател. По този начин по-лесно и успешно достигам и до самите тийнейджъри и техните потребности. Стремя се да имам индивидуален подход към всеки ученик и да му помагам да достига по-високи резултати.

Публикации

Успех на учениците

Участие на ученици и успешно класиране в състезания по английски език : Лингвистично кенгуру;Асоциация Кеймбридж - международно езиково кенгуру 

Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове

Самонаблюдение

Трудно е да се работи с голям брой ученици . Трудно е и да се работи с ученици, които не са мотивирани. Това прави учителската професия още по-предизвикателна и многопластова –   часовете по план не достигат  не във връзка с учебната програма , а за да съм сигурна, че учениците ми са удвоили всеки според възможностите си необходимото от ДОС. За да успея да развия вътрешната им мотивация или пък за да я развия поне малко , оставам и за допълнителна работа. Старая се винаги да отговарям на въпросите им честно и навреме.

Благодаря!