Ани Димитрова

Ани Димитрова

Ани Илиянова Димитрова

Съвременното образование и съвременните ученици са поставени пред постоянни изпитания и процеси на промяна. Сменят се учебни програми, учебници, директиви и наредби. И в основата на всички тези промени е учителят. Той е този, който трябва да преведе младите гимназисти през света на знанието, да ги подготви за живота, кариерното им ориентиране и социалните умения, да им предаде устойчиви и успешни ключови компетенции, да ги научи да разсъждават и да се аргументират. Много често  учителят знае за учениците си много повече от собствените им родители и това знание го прави решаващ фактор в живота им.Толерантността, емпатията и честността са в основата на добрите взаимоотношения между учител и ученик. Това налага учителят да се самоусъвършенства постоянно и да учи през целия си живот.

Профил

Адрес

гр. Долни Дъбник

ул. "Христо Янчев"59

И-мейл

ani_iliyanova@abv.bg

Мрежи

Институция

СУ "Христо Ботев"

Класове/Групи

Пети клас Шести клас Oсми клас Девети клас

Учебни предмети

Български език Литература Технологии и предприемачество Философия

Учебни комплекти

Български език Литература Български език Литература Български език Литература Философия Технологии и предприемачество

Участие в програми и проекти

Програма на „Еразъм+“ Програма “Квалификация на педагогическите специалисти” Програма „Без свободен час“ Проект "Твоят час" Проект "Успех"

Извънкласни дейности"Празници и традиции"

Клуб "Таланти в действие"

Клуб "Гражданин"

Училищен вестник "НИЕ"

Образование

Основно Образование

СОУ

СОУ "Христо Ботев"

Средно образование

СОУ

СОУ "Христо Ботев"

Бакалавър

ВТУ

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Магистър

Българска филология

Учителски стаж

Настояща работа

Старши учител по БЕЛ, Философия и Технологии

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Емпатия

Организационни умения и компетенции

Технически умения и компетенции

Когнитивно-базирани компетенции

Артистични умения и компетенции

Квалификации и обучения

00/00/0000 - Курс

"Четивна грамотност на учениците и оценяване PISA"

00/00/0000 - Сертификат

"Първа долекарска помощ- основен курс"

00/00/0000 - Квалификация

"ПСИХОЛОГ"

00/00/0000 - Курс

"Новите учебни програми по български език"

00/00/0000 - Курс

"Учителско портфолио"

00/00/0000 - Курс

"Приобщаващо образование"

00/00/0000 - Семинар

"Тероризмът- заплаха за човешката сигурност. Мерки за училищата"

00/00/0000 - Курс

"Оценяване на резултатите от обучението на учениците"

00/00/0000 - Квалификация

Пета професионална квалификационна степен

00/00/0000 - Квалификация

Петмодулно обучение по Гражданско образование

00/00/0000 - Курс

"Подготовка и управление на проекти"

00/00/0000 -

Кариерно ориентиране

00/00/0000 - Семинар

"Система за ранно предупреждение за отпадане на ученици от училище"

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Моята философия за работата с децата се гради на това ученическата личност да бъде в центъра на моето внимание. Като познавам психическото, физическо и емоционално състояние на всяко дете, да изградя устойчива среда, в която то да се чувства комфортно, защитено и спокойно. Да подредя приоритетите си така че те да носят увереност, самостоятелност и инициативност на детето. Да използвам такава методика, която да следва индивидуалния път на развитие на всяко дете.

Методи на преподаване

За мен като учител е от изключително значение активността и участието на всички ученици в образователния процес. Всички мои усилия в класната стая са насочени в тази посока. От психологическа гледна точка човек запомня най-добре това, което преживее емоционално. Подбирам и използвам методи и средства, които повишават знанията и уменията на учениците по учебните предмети БЕЛ, Философия и Технологии и предприемачество. Старая се да създавам позитивна среда в класната стая и положителен емоционален заряд на учениците.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Доверието, което трябва да съществува между родителите и педагогическия екип е едно от основните и важни за нас условия, за да има ползотворна и ефективна работа. За да достигнем до родителите и да ги накараме да ни вярват уважават и да бъдат постоянни наши партньори, използваме много и различни методи и средства. 
Доверието между учители и родители дава възможност родителите спокойно да споделят и проблеми с децата им от вкъщи, при което учителят с желание и старание се опитва да помогне .
Вярвам, че в този свят на трудни човешки взаимоотношения и недооцененост на учителската професия  има хора, които оценяват усилията и труда ни.
Убедена съм, че човек получава това, което дава. Когато си добронамерен и разрешаваш проблемите в разговор, с усмивка и с емпатия нещата се получават . 

Публикации

Успех на учащите

Галерия - Успех на учащите

Успехи на учителя

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Професионална квалификация "ПСИХОЛОГ"

Бъдещи планове

Като следваща точка от бъдещия ми план за кариерно развитие е огромното ми желание да започна работа като УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ

Самонаблюдение

Обичам да работя с децата и това  ми дава сили и ме мотивира за постоянно повишаване на квалификацията ми и усвояване на нови компетентности. Създаването на провокативни и различни ситуации спрямо децата, развиване на умението им да мислят и решават казуси е моя мисия. Мислещите деца стават можещи и имат умения за адекватно приспособяване в социалната среда. Изграждането на приятелски отношения с децата и същевременно с това на респект към учителя е верният път за постигане на високи и качествени резултати в работата. Изграждането на позитивна среда, в която децата и родителите да се чувстват спокойни и уверени. Това е предпоставка за изграждане на положително отношение към професията на учителя.

Благодаря!