Ваня Гетова

Ваня Гетова

Ваня Маринова Гетова

Добрият учител е този който успява чрез преподаването си да осигури на учениците си възможност за разчупване на шаблона и изкачване на социалната стълбица. Това е една от основните цели на образованието днес. Постигането ѝ ще даде тласък на нови процеси в обществото. Учителят играе изключително важна роля в развитието на образованието – без добри учители няма да има прогрес не само в системата но и в държавата и в обществото. Той трябва да е лесно обучаем да се стреми към развиване на нови практики да се учи през цялата си кариера да променя подхода си в зависимост от учениците си да притежава умения за боравене със съвременните технически постижения умения за работа в екип да притежава отлични управленски и комуникативни възможности. Тоест да повишава квалификацията си и да придобива нови умения постоянно в съответствие със средата и учениците си.

Профил

Адрес

обл. Плевен

общ. Долни Дъбник

гр. Долни Дъбник

И-мейл

w_getowa@abv.bg

Мрежи

Институция

СУ "Христо Ботев"

Класове/Групи

Пети клас Oсми клас Девети клас Десети клас Eдинадесети клас

Учебни предмети

Математика

Учебни комплекти

Математика Математика Математика Математика, ЗП

Участие в програми и проекти

Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” Програма на Европейския съюз "Учене през целия живот". Програма на „Еразъм+“ Проект“ Училището – територия на учениците ” Програма „С грижа за всеки ученик“ Програма “Квалификация на педагогическите специалисти” Програма „Без свободен час“ Проект "Твоят час" Проект "Успех"

Извънкласни дейностиклуб" Искам да успея";

клуб" Европа в час по математика"

клуб "Историята на моя роден край"

клуб" Приложна математика";

групи за преодоляване на обучителни затруднения - допълнително обучение по математика

Образование

Основно Образование

Средно образование

МГ " Гео Милев", гр. Плевен

Магистър

ШУ" Константин Преславски", гр. Шумен

математик и преподавател по математика

Учителски стаж

Настояща работа

Главен учител

01/09/1987 - 09/02/1998

СОУ"Христо Ботев", гр. Долни Дъбник - учител по математика

09/02/1998 - 30/08/2007

СОУ"Христо Ботев", гр. Долни Дъбник - временно изпълняващ длъжността Директор

30/07/2007 - 00/00/0000

СОУ"Христо Ботев", гр. Долни Дъбник - учител по математика

18/02/2010 - 00/00/0000

СУ"Христо Ботев", гр. Долни Дъбник - главен учител

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Организационни умения и компетенции

Технически умения и компетенции

Когнитивно-базирани компетенции

Артистични умения и компетенции

Квалификации и обучения

08/12/2018 - Удостоверение

Обучение за работа със софтуерната платформа " Учителско портфолио"

15/11/2018 - Удостоверение

Обучение по здравословни и безопасни условия на труд

17/10/2018 - Сертификат

Методи на за оценяване на математическата грамотност в международното оценяване PISA 2021

30/06/2018 - Удостоверение

курс за оказване на първа долекарска помощ

13/04/2018 - Удостоверение

Оценяване резултатите от обучението на учениците

12/11/2017 -

тренинг-обучение - "Ефективни практики за работа на методическите обединения"

26/03/2017 - Удостоверение

Приобщаващо образование

28/10/2009 - Удостоверение

допълнително обучение Гражданско образование

00/00/0000 - Сертификат

Сертификат за участие вмеждународен семинар

Форма за обратна връзка

Без Въпрос

  • 0% Complete
    Отговор в проценти 0%

Информация

Философия на преподаване

Моята философия за преподаването е, че то е един непрекъснато развиващ се процес, в който съвместно участват ученици, учители и родители. Поставяйки в центъра на учебно-възпитателния процес ученика,преподавателят трябва да помага на ученика в неговото учене, да му показва елементите, които трябва да усвои и усъвършенства. Стремя се към активно включване на учениците в процеса на учене, като идентифицирам силните им страни и поощрявам тяхната индивидуалност. За да постигна по-голям напредък, залагам на допълнителната работа с поради недостатъчни часове за упражнение и затвърдяване. Интерактивните методи, които използвам дават възможност за по-трайното усвояване на учебния материал и по-ефективни резултати. За да бъдеш добър преподавател, според мене, е необходимо не само да владееш учебния материал, но и да бъдеш човек, обърнат с поглед напред, да обичаш работата си и да имаш призванието учител.

Методи на преподаване

Според мен добрият и актуален учител трябва да умее да съчетава според нуждите и целите на уроците си както традиционните методи на преподаване така и модерните методи защото съвременните ученици в средна училищна степен се вълнуват от съвременните ИТ и мобилни устройства. Целта на всеки учител е да привлече любопитството и вниманието на учениците си към преподавания материал. Затова всички форми на преподаване които водят до това са добри и ползотворни щом вниманието на учениците е съсредоточено върху дейностите в класа.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Доверието което трябва да съществува между родителите и педагогическия екип е едно от основните и важни за нас условия за да има ползотворна и ефективна работа. За да достигнем до родителите и да ги накараме да ни вярват уважават и да бъдат постоянни наши партньори използвахме много и различни методи и средства. 
Доверието между учители и родители дава възможност родителите спокойно да споделят и проблеми с децата им от вкъщи при което учителят с желание и старание се опитва да помогне защото на всички ни е ясно че за много деца важи “госпожата каза…“. При много от проблемите се постигат положителни резултати за което учителят получава благодарност от родителите. Вярвам че в този свят на трудни човешки взаимоотношения и унижение към професията на детския учител има хора които оценяват усилията и труда ни. Убедена съм че човек получава това което дава. Когато си добронамерен и разрешаваш проблемите в разговор а не в спор и с усмивка а не с нацупени устни нещата се получават и то много добре. 

Публикации

Успех на учащите

Галерия - Успех на учащите

Успехи на учителя

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Галерия - Допълнителна информация

Бъдещи планове

Самонаблюдение

Обичам да работя с децата и това е едно от нещата което ми дава сили и ме мотивира за постоянно повишаване на квалификацията ми и усвояване на нови компетентности. Създаването на провокативни и различни ситуации спрямо децата развиване на умението им да мислят и решават казуси е моя мисия. Мислещите деца стават можещи и имат умения за адекватно приспособяване в социалната среда. Изграждането на приятелски отношения с децата и същевременно с това на респект към учителя е верния път за постигане на високи и качествени резултати в работата. Изграждането на позитивна среда в която децата и родителите да се чувстват спокойни и уверени че се предлага най-доброто за тях им дава положително отношение към професията на учителя.

Благодаря!