Десислава Димова

Десислава Димова

Десислава Димова Димова

Учителската професия е все по-динамична и ангажираща. Постоянното развитие на ИТ налага учителят да бъде в крак с тенденциите които са водещи. Децата, като цяло и в частност учениците, се интересуват изключително от всякакви иновации в смарт технологиите. Това обуслява и навлизането на все повече ИКТ в образованието, ако учителят иска предметът му да е интересен. Главната цел на добрия учител е да предизвика любопитството на учениците към своя предмет. Толерантността, емпатията и честността са в основата на добрите взаимоотношения между учител и ученик. Това налага учителят да се самоусъвършенства постоянно и да учи през целия си живот.

Добрият учител е този, който успява чрез преподаването си да осигури на учениците си възможност за разчупване на шаблона и изкачване на социалната стълбица. Това е една от основните цели на образованието днес. Постигането ѝ ще даде тласък на нови процеси в обществото.

Учителят играе изключителна важна роля в развитието на образованието - без добри учители няма да има прогрес не само в системата но и в държавата и в обществото. Той трябва да повишава квалификацията си и да придобива нови умения постоянно в съответствие със средата и учениците си.


Профил

Адрес

гр.Ямбол ул. "Битоля" №35

И-мейл

dessyslava_86@abv.bg

Мрежи

Институция

ОУ"Н.Петрини"

Класове/Групи

Пети клас Шести клас Седми клас

Учебни предмети

Информационни технологии

Учебни комплекти

Информационни технологии Информационни технологии

Участие в програми и проектиИзвънкласни дейностиОбразование

Основно Образование

Основно училище Любен Каравелов

Средно образование

Бакалавър

Великотърновски университет

Предучилищна и начална училищна педагогика

Магистър

Великотърновски университет

Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

Магистър

Технически университет - София

Информатика и информационни технологии

Учителски стаж

Настояща работа

Учител по информационни технологии

 Прилагане на ефективно в практиката съвременни методи за обучение по информатика и информационни технологии.


10/08/2010 - 27/08/2018

СУ"Свети Климент Охридски" гр. Ямбол

начален учител

28/08/2018 - 00/00/0000

ОУ"Николай Петрини" гр. Ямбол Учител по Информационни технологии

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Комуникативност, толерантност, емпатия, способност за работа в екип, умения за
организиране на обща работа и разпределяне на функциите и задълженията, умения за
справяне с конфликти, водене на кореспонденция. 

Организационни умения и компетенции

Координация на дейности, организация на съвместни дейности, разпределение на
функции и задължения, гъвкавост, инициативност.

Технически умения и компетенции

Отлична работа с компютър – текстообработка, работа с ел. таблици, електронна поща и др.

Когнитивно-базирани компетенции

Артистични умения и компетенции

Квалификации и обучения

27/03/2018 - Удостоверение

Методика на обучението на деца и ученици по БДП в 1-4 клас

14/11/2014 - Сертификат

Подобряване качеството на професионалното обучение на възрастни, предоставени от центровете за професионално обучение. Прилагането на подходи, методи, инструменти и техники в практиката.

09/03/2014 - Удостоверение

Работа с компютри и ИТ за 1-4 клас

04/06/2013 - Сертификат

 Обучение, свързано със запознаване на учителите дейностите и приоритети на ЕС, както и с практични инструменти и помагала, полезни с ежедневната работа с учениците.

Форма за обратна връзка

Разбирате ли преподадения Ви материал?

  • 0% Complete
    Отговор в проценти 0%

Информация

Философия на преподаване

Стремя се да бъда в крачката на учениците си – да познавам нещата които ги интересуват. Философията за преподаването на всеки човек според мен се формира на база на неговата житейска философия обща култура познаването на преподавания предмет и личностните му особености. Няма как да бъда убедена да преподавам по начин който не разбирам или не съм вътрешно убедена в правотата и ефективността му. 

Методи на преподаване

Привърженик съм на модерните методи на преподаване – методът на Монтесори интерактивни игри и уроци, мултимедийни презентации, уроци на открито, ролеви игри и интердисциплинарни уроци. Смятам че учителят трябва да е близо до учениците си, а това се постига най-често чрез игрово обучение. Традиционните методи на обучение са закостенели и трудноразбираеми за учениците.

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Учителстването не е само професия, а е по-скоро признание. Най-често учителят работи за своите ученици и тяхното усъвършенстване повече, отколкото за каквото и да е друго. Изключително важно е учителят да има добра връзка, както с учениците си така и с техните родители, а и с останалите преподаватели на класа. Важно е също така да има обратна връзка между учителя и ученика, във връзка с преподавания материал. Всеки сам за себе си решава каква да е и как ще се осъществява обратната връзка – за всеки урок за всяка тема на всяко обобщение.

Публикации

Успех на учениците

На състезанието по информационни технологии „Джон Атанасов- бащата на компютъра", което се проведе 04.10.2018г.,учениците от 5 "В" клас - Александра Илиева, Станимир Наков и Микаела Николаева- получиха грамоти за участието си с мултимедиен проект "Моето пътешествие до...".

Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове

Самонаблюдение

Благодаря!