Valentina Apostolova

Valentina Apostolova

Valentina Antonova Apostolova

Това е моята витрина на професионални постижения. Тя е винаги отворена защото съм от учителите които са готови за нови предизвикателства. Te ни правят по-ефктивни там където е нашето място -  класната стая те ни доближават до онези към които е насочена нашата работа - учениците. 

Това е моята витрина с професионални постижения но и мястото където ще споделям  своите търсения своите битки

Добре дошли!

Профил

Адрес

гр.Шумен,ул".ХристоГенчев" 6

И-мейл

Antonova_1967@abv.bg

Мрежи

Институция

ДГ N12 "Смехорани"

Класове/Групи

Първа група Втора група Tрета група Предучилищна група

Учебни предмети

Български език и литература Математика Околен свят Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт

Конструиране  и технологии

Учебни комплектиДГ работи с учебните комплекти на издателство" Изкуства" и с други методически помагала, одобрени от МОН.

Участие в програми и проектиИзвънкласни дейностиОбразование

Основно Образование

ЕСПУ,,Васил Левски


Средно образование

ЕСПУ,,Васил Левски

Бакалавър

Предучилищна педагогика

Шуменски университет,,Епископ Константин Прславски"

Диплома:серия А-84 ,№8484 от 06.1992г. специалист по предучилищна педагогика

Магистър

Предучилищна педагогика

Шуменски университет,,Епископ 

Константин Преславски"
Диплома;серия А984,№8484 от 06.1992г. специалист по предучилищна педагогика

Учителски стаж

Настояща работа

ДГ"Смехорани"

старши учител в група "Плодчета"

01/09/1987 - 01/12/1995

детски учител ЦДГ,,Здравец",с.Габрица

01/10/1996 - 30/06/1997

детски учите ЦДГ№25 гр.Шумен

01/09/1997 - 01/07/1999

детски учител  ЦДГ№10 гр Шумен 

01/09/1999 - 01/07/2004

детски учител ЦДГ,,Минзухар" с.Сливак

01/07/2004 - 12/09/2016

старши учител в ДГ,,Брезичка" гр,Шумен

12/09/2016 - 00/00/0000

старши учител ДГ,,Смехорани"

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Умения за мотивиране и убеждаване при възникнал проблем;умения за работа в екип;

Организационни умения и компетенции

Организиране на празници,тържества и развлечения

Технически умения и компетенции

Базови и специфични компютърни умения

Когнитивно-базирани компетенции

Артистични умения и компетенции

Квалификации и обучения

Снимки

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Да си учител е призвание и мисия.

Методи на преподаване

За мен като учител е от изключително значение активността и участието на всички деца в образователния процес. Всички мои усилия са насочени в тази посока. От психологическа гледна точка човек запомня най-добре това което преживее емоционално. Подбирам и използвам методи и средства които повишават положителния емоционален заряд на децата. 

Съвременните деца израстват с компютър,лаптоп,таблети и смартфон. Затова и аз използвам тези така привлекателни за тях джаджи,но търся създавам и използвам образователни приложения с тях.

Игровизация. Съобразявайки се с особеностите на детската психика и факта,че водещата дейност е играта,аз също я използвам в ситуациите си. Особено подходящи са електронните образователни игри. 

Интеракция. Доближаването на изучаването до реалния живот е от важно значение за ефективността на ученето. Децата се нуждаят от това да наблюдават,да експериментират, да извличат информация и да я обобщават. Освен учене това може да се осъществи и благодарение на възможностите на информационните технологии.

Ролева игра. Децата имат нужда от разнообразни по вид дейности, а този метод е много подходящ за деца с изявени артистични заложби. Използвайки този метод децата влизат в роля, разиграват ситуации, симулират явления според зададената от мен тема и в зависимост от целите на ситуацията. 

Учене чрез откриване. Една от характеристиките на съвременното образование е самостоятелното търсене и откриване на нови знания и опит от страна на децата. 

Взаимодейстове с родители, ученици, учители

Публикации

Успех на учениците

Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове

Самонаблюдение

Благодаря!