Valentina Apostolova

Valentina Apostolova

Valentina Antonova Apostolova

Това е моята витрина на професионални постижения. Тя е винаги отворена, защото съм от учителите ,които са готови за нови предизвикателства. Te ни правят по-ефeктивни там, където е нашето място -при децата в детската градина.   

Това е моята витрина с професионални постижения, но и мястото където ще споделям  своите търсения, своите битки.

Добре дошли!

Профил

Адрес

гр.Шумен,ул".ХристоГенчев" 6

И-мейл

antonova_1967@abv.bg

Мрежи

Институция

ДГ "Смехорани"

Класове/Групи

Първа група Втора група Tрета група Предучилищна група

Учебни предмети

Български език и литература Математика Околен свят Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт

Конструиране  и технологии

Учебни комплектиДГ работи с учебните комплекти на издателство" Изкуства" и с други методически помагала, одобрени от МОН.

Участие в програми и проектиИзвънкласни дейностиОбразование

Основно Образование

ЕСПУ,,Васил Левски


Средно образование

ЕСПУ,,Васил Левски

Бакалавър

Предучилищна педагогика

Шуменски университет,,Епископ Константин Прславски"

Диплома:серия А-84 ,№8484 от 06.1992г. специалист по предучилищна педагогика

Магистър

Предучилищна педагогика

Шуменски университет,,Епископ 

Константин Преславски"
Диплома;серия А984,№8484 от 06.1992г. специалист по предучилищна педагогика

Учителски стаж

Настояща работа

старши учител в група ,,Плодчета''

ДГ"Смехорани"

старши учител в група "Плодчета"

01/09/1987 - 01/12/1995

детски учител ЦДГ,,Здравец",с.Габрица

01/10/1996 - 30/06/1997

детски учите ЦДГ№25 гр.Шумен

01/09/1997 - 01/07/1999

детски учител  ЦДГ№10 гр Шумен 

01/09/1999 - 01/07/2004

детски учител ЦДГ,,Минзухар" с.Сливак

01/07/2004 - 12/09/2016

старши учител в ДГ,,Брезичка" гр,Шумен

12/09/2016 - 00/00/0000

старши учител ДГ,,Смехорани"

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Умения за мотивиране и убеждаване при възникнал проблем;умения за работа в екип;

Организационни умения и компетенции

Организиране на празници,тържества и развлечения

Технически умения и компетенции

Базови и специфични компютърни умения

Когнитивно-базирани компетенции

Артистични умения и компетенции

Квалификации и обучения

17/05/2022 - Удостоверение

Удостоверение №0917/17.05.2022г. за участие в квалификационен курс от 14.05.2022г. до 15.05.2022г. с продължителност 16 академични часа и присъден един квалификационен кредит на тема ,,Съвременни аспекти на двигателната подготовка на децата от предучилищна възраст''

Издадено от Технически университет Варна 

Ректор: проф. д-р. инж. В.Вълчев

24/11/2021 - Удостоверение

Удостоверение №280-17/24.11.2021г. За участие в квалификационен курс в периода от 11.11.2021г. до 12.11.2021г. с продължителност 16 академични часа и присъден един квалификационен кредит на тема: работа с административна платформа OneBook за детски градини.

Издадено от Тракийски университет и ,,Училища.БГ"

Ръководител: проф. д-р Галя Кожухарова. 

07/06/2021 - Удостоверение

Удостоверение №41308/07.06.2021г. за участие в квалификационен курс на тема: ,,Дигитални компетентности в детската градина'' в периода от 22.05.2021г. до 30.05.2021г. с продължителност 48 академични часа и присъдени три квалификационни кредити.

Издадено от Кабината БГ ООД

ръководител: Тодор Георгиев

23/11/2020 - Удостоверение

Удостоверение №17823/23.11.2020г.

За участие присъствена и самостоятелна  форма на обучение в периода от 04.11.2020г. до 23.11.2020г. с продължителност 16 академични часа и присъден един квалификационен кредит на тема ,,Професионалният стрес-практически техники за превенция и справяне със стреса на работното място".

Издадено от обучителен център ,,Щастие"

Ръководител: Мария Дерижан

12/07/2019 - Удостоверение

Удостоверение №10578/12.07.2019г. за участие в обучение в периода от 19.02.2019г. до 20.02.2019г. с продължителност 16 академични часа и присъден един квалификационен кредит на тема  ,,Методически насоки и специфики в образователния процес".

издадено от д-р Ангел Манчев                                Управител  На Изкуства БГ

22/12/2017 - Удостоверение

Удостоверение №1954/22.12.2017г. за участие в тематичен курс в периода от 27.11.2017г. до 28.11.2017г. с продължителност 16 академични часа на тема ,,Портфолиото на директора и на учителя в детска градина" присъден един квалификационен кредит от ДИКПО-гр.Варна 

23/10/2017 - Удостоверение

Удостоверение №ЕС-4803/23.10.2017г. за участие в тематичен курс в периода от 19.10.2017г. до 20.10.2017г., с продължителност 16 академични часа на тама: ,,Наредба №16 на МОН за упровлението на качеството в институциите". Присъден един квалификационен кредит. 

Ръководител на обучаващата организация Атанас Кузманов, НВУ,,Васил Левски"-гр. Велико Търново в партньорство с фондация ,,КУЗМАНОВ".

05/04/2017 - Удостоверение

Удостоверение№16170149/05.04.2017г. за завършено обучение в периода от 14.03.2017 до 05.04.2017г. с продължителност 16 академични часа на тема: Учебна работа в детската градина в богата на технологии среда-работа с интерактивна дъска, таблети и образователен софтуер. Присъден един квалификационен кредит. 

Издадено от отдел ,,Образование и технологии"-доц. д-р Румяна Папанчева

18/02/2016 - Сертификат

Семинар за детски учители на тема: ,,Мултимедийни образователни технологии за постигане на ефективен учебен процес"- изд. Анубис-Булвест 2000

04/04/2014 - Сертификат

Рег.№002 от 04.04.2014г. 

Квалификационен курс и обучителен тренинг- семинар ,,Изграждане на умения за сътрудничество и работа в екип" към община Шумен.

Хорариум:8 часа 

09/04/2013 - Сертификат

Курс за педагози по програма: ,,Без шамар: как с любов и уважение да наложим на детето си граници". -Сдружение ,,Институт по социални дейности и практики".

13/11/2012 - свидетелство за ПКС

Рег.№10508/13.11.2012г.- за професионано-квалификационна степен-IV от ДИКПО, град Варна.

19/10/2012 - Курс

Удостоверение №0418/19.10.2012г. ,,Актуални проблеми на възпитанието и обучението на децата от предучилищна възраст"от ДИКПО-град Варна.

Хорариум: 16 часа, брой кредити: 1

20/10/2009 - свидетелство за ПКС

Рег.№ 7875/20.10.2009г. за професионално-квалификационна степен-V от ДИПКУ, град Варна.

24/01/2007 - Удостоверение

Удостоверение за завършен курс ,,Базови и специфични компютърни умения" към национален педагогически център към МОН.


Снимки

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Да си учител е призвание и мисия.

Методи на преподаване

За мен като учител е от изключително значение активността и участието на всички деца в образователния процес. Всички мои усилия са насочени в тази посока. От психологическа гледна точка човек запомня най-добре това което преживее емоционално. Подбирам и използвам методи и средства които повишават положителния емоционален заряд на децата. 

Съвременните деца израстват с компютър,лаптоп,таблети и смартфон. Затова и аз използвам тези така привлекателни за тях джаджи,но търся създавам и използвам образователни приложения с тях.

Игровизация. Съобразявайки се с особеностите на детската психика и факта,че водещата дейност е играта,аз също я използвам в ситуациите си. Особено подходящи са електронните образователни игри. 

Интеракция. Доближаването на изучаването до реалния живот е от важно значение за ефективността на ученето. Децата се нуждаят от това да наблюдават,да експериментират, да извличат информация и да я обобщават. Освен учене това може да се осъществи и благодарение на възможностите на информационните технологии.

Ролева игра. Децата имат нужда от разнообразни по вид дейности, а този метод е много подходящ за деца с изявени артистични заложби. Използвайки този метод децата влизат в роля, разиграват ситуации, симулират явления според зададената от мен тема и в зависимост от целите на ситуацията. 

Учене чрез откриване. Една от характеристиките на съвременното образование е самостоятелното търсене и откриване на нови знания и опит от страна на децата. 

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Публикации

Успех на учащите

Галерия - Успех на учащите

Успехи на учителя

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове

Самонаблюдение

Благодаря!