Веселина Дончева

Веселина Дончева

Веселина Дончева Дончева

Това е моята витрина на професионални постижения. Тя е винаги отворена, защото съм от учителите, които са готови за нови предизвикателства.

Добре дошли!

Профил

Адрес

Шумен, ул. "Хр.Генчев" 6

И-мейл

vesi_1127@abv.bg

Мрежи

Институция

ДГ N12 "Смехорани"

Класове/ГрупиУчебни предмети

Музика

Учебни комплектиУчастие в програми и проектиИзвънкласни дейностиОбразование

Основно Образование

Средно образование

СОУ

Бакалавър

ШУ

Предучилищна педагогика; специализация "Музика"

Магистър

ШУ

Учителски стаж

Настояща работа

ст. учител по музика

Образователна работа с 3 - 7 годишни деца в направление "Музика"

01/10/2017 - 00/00/0000

ДГ "Смехорани" ДГ "Брезичка"

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Организационни умения и компетенции

Технически умения и компетенции

Когнитивно-базирани компетенции

Артистични умения и компетенции

Квалификации и обучения

21/12/2020 - Сертификат

Удостоверение 237 - 13/ 21.12.2020

1(един) квалификационен кредит

Тема: Използване на онлайн платформи за съвместно обучение и сътрудничество.

23/11/2020 -

Удостоверение - регистрационен № 17819/23.11.2020

1 квалификационен кредит

Тема: Методика за обучени по Безопастност на движение по пътищата

18/10/2020 - Сертификат

 Удостоверение - регистрацонен№ 8962/18.10.2020

1 квалификационен кредит

Тема: Екологично обучение в детската градина

10/02/2020 - Семинар

Диагностичните процедури в детската градина в процеса на проследяване на постиженията. Диагностика и корекция (09.02.2020)

20/10/2019 - Сертификат

Игри за развитие на социалните и познавателни умения на децата

29/05/2017 - Сертификат

Запознаване с песенния и танцов фолклор на диалектните области в България

03/05/2017 - Сертификат

Атрактивни подходи в детската градина при обучението по музика

05/04/2017 - Сертификат

"Учебна работа в детската градина в богата на технология среда - работа с интерактивна дъска, таблети и образователен софтуер"

00/00/0000 - Квалификация

2017 - Първа професионално-квалификационна степен - ШУ- ДИКПО - Тема:"Възпитаване на музикален слух чрез български музикален фолклор при 5 - 6-годишните деца" 2007 Втора професионално-квалификационна степен 1997 Втори клас-квалификация / трета ПКС

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване


Методи на преподаване


Взаимодействие с родители, ученици, учители


Публикации


Успех на учениците


Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя


Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация


Бъдещи планове


Самонаблюдение


Благодаря!