Красимира Колева

Красимира Колева

Красимира Ненчева Колева

Аз съм учител и всеки ден благодаря на Бог затова!
Думите на Джон У. Шлатър се покриват с мнението ми за професията УЧИТЕЛ,с моите възгледи и старание за начин на работа и взаимодействие.
АЗ СЪМ УЧИТЕЛ!
   ".......
Аз съм много хора на много места.
Аз съм всички онези, чиито имена и лица отдавна са забравени, но чиито уроци и характери винаги ще бъдат помнени заради постиженията на техните ученици...
В продължение на един ден се е налагало да бъда актьор, приятел, сестра и лекар, треньор, търсач на изгубени вещи, банкер, таксиметров шофьор, психолог, заместник родител, продавач, политик и защитник на вярата.....
Аз съм парадокс. Аз говоря най-силно, когато слушам най-внимателно. Най-големият подарък за мен е благодарността на моите ученици.
На един лекар му е позволено да изведе живота на бял свят в един вълшебен миг. На мен ми е позволено да се погрижа животът да се ражда отново и отново всеки ден - с нови въпроси, идеи и приятелства.
Аз съм воин. Всекидневно водя битки срещу надзъртащото насилие, страха, предразсъдъците, невежеството и апатията. Но аз имам велики съюзници: Интелигентността, Любопитството, Родителската подкрепа, Индивидуалността, Творчеството, Вярата, Любовта и Смехът - всички се стичат под моите знамена и с тяхната подкрепа съм непобедим.
И така, аз имам минало, което е богато на спомени. Имам настояще, което е истинско предизвикателство, пълно с приключения, защото ми е позволено да прекарвам дните си с бъдещето.
Аз съм учител... и всеки ден благодаря на Бога за това."


Профил

Адрес

Гр. Шумен,ул. Хр.Генчев -6

И-мейл

krasundaria@gmail.com

Мрежи

Институция

ДГ "Смехорани"

Класове/Групи

Предучилищна група

Гр. Бон Бон-деца от ПУВ НА 6-7 години. През уч 2020-2021 г. са в четвърта,възрастова група в ДГ,предучилищна.

Учебни предметиВсички образователни направления по ДОС и Наредба 5 от ЗПУО: Български език и литература,Околен свят,Математика,Изобразително изкуство,Конструиране и технологии,Физическа култура

Учебни комплектиВсички групи в ДГ,в това число и моята ,работят по програмна система "Аз ще бъда ученик" и ползват всички учебни материали и помагала на издателство Изкуства 

Участие в програми и проектиПроект Студентски практики на МОН-ментор,Проект на община Шумен за превенция на агресията, Проект на общ. Шумен за училищен плод,Проект за физическа култура. Проект към  Отдел Култура  на общ Шумен. 

Извънкласни дейностиГрадината предлага извън регламентираните дейности и занимания по народни танци,английски език,латино танци,художествена гимнастика,руски език,изобразително изкуство,футбол, които спомагат за повишаване компетентностите на децата. Ролята на педагога в този случай е да комуникира с учителя по съответната дейност ,децата и родителите,за да получава и дава информация и обратна връзка.

Освен това,активно участваме в мероприятия на общината,фестивали и конкурси,дейности,съвместно сродители и общественост.

Образование

Основно Образование

Национално училище по изкуства

Специалност флейта и задължително пиано

Средно образование

Национално училище по изкуства

Професионално музикално образование със специалност флейта. Умения за изпълнение на акордеон и пиано

Бакалавър

ВТУ

ПУП

Магистър

ВТУ

ПУП

Магистър

ВТУ

Библиографска и научна информация

Учителски стаж

Настояща работа

Старши учител

Обучение , възпитание и социализация на деца от предучилищна възраст

01/09/1991 - 13/10/1992

Гр. София,ОДЗ-19. Учител

03/10/1983 - 18/07/1985

Гр. Червен бряг-Народно читалище,Школа по изкуства-преподавател по пиано и солфеж

09/10/1995 - 00/00/0000

Гр. Шумен,ДГ"Смехорани"- старши учител

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Инициативност,умения за работа с различни социални групи. Отлични комуникативни умения с деца,колеги и родители и адаптивност,толерантност,емпатия,лоялност,отговорност,корекност. Уважение и стимулиране уникалността и индивидуалността на всяко дете. Толерантност към различните

Организационни умения и компетенции

Координация на дейности,организация на съвместни дейности,разпределение на функции и задължения,гъвкавост,инициативност,креативност,решителност. Умение за поемане на отговорност. Председател на комисията по даренията в ДГ,Председател на работната група по самооценяването,член на комисията за диференцираното заплащане

Технически умения и компетенции

Работа с операционна система windows,MS Office,работа с различни интернет приложения,интерактивна дъска,bee bot играчка

Когнитивно-базирани компетенции

Една от приоритетните ми области на интерес, проучвания и внедряване в практиката е подобряването на психичното здраве на децата чрез развиване на емоционалната им интелигентност, тоест придобиване и усъвършенстване на емоционални и социални умения, необходими за справяне с жизнените предизвикателства въз основа на ефикасното общуване с връстници и възрастни. Това е възможно чрез изграждане на възпитателно- образователна среда, насърчаваща съвместната работа и сътрудничество между децата. За целта продължавам да използвам интерактивни методи, поставящи мен и децата в ситуации на постоянно обсъждане, разговори,изразяване на собствено мнение, способности, индивидуален стил. Така заедно изграждаме умения за разрешаване на конфликти и справяне с проблеми, диференцираме и назоваваме свои и чужди емоции- радост, тъга, страх, вина, изненада, гняв, обида,наранено самочувствие,чувство за несправедливост или пренебрегнатост.Подобряваме самоконтрола върху импулсите си, ставаме по – смели при взимане на решения, усъвършенстваме разговорните си умения, а всичко това подобрява нашето междуличностно общуване – да проявим внимание, загриженост, чувствителност към чувствата на другите; Как постигаме всичко това? Учим се да разпознаваме назоваваме и различаваме чувствата си по различни начини и с различни средства

Артистични умения и компетенции

Автор на повечето сценарии за концерти на ДГ,на тържествата в групата и градината. На болшинството -и водещ,с положителна оценка от страна на зрители и родители

Квалификации и обучения

31/10/2020 -

Защита на разработка и педагогически експеримент за присъждане на 1-ва ПКС. Отлична защита. Присъдена 1-ва ПКС

12/07/2019 - Курс

1 квалификационен кредит

Тема: МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ И СПЕЦИФИКИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

22/12/2017 - Курс

1 квалификационен кредит

Тема: Портфолиото на директора и на учителя в детска градина

22/12/2017 - Квалификация

За да е успешна и резултатна която и да е работа във всяка една сфера,работещият трябва да се осъвършенства и обогатява знанията си непрекъснато..Това е причина да участвам в различни видове обучения за повишаване на професионалните ми компетенции.Притежавам сертификати и удостоверения за участието си в различни видове обучения,курсове,семинари и др. На различни теми,свързани с актуални проблеми в областта на образованието и конкретно -ПУП И практика

23/10/2017 - Курс

Наредба N;16 за управлението на качеството в институциите. Присъден 1 квалификационен кредит/НВУ гр. В. Търново и Фондация Кузманов

05/04/2017 - Курс

Тема-Учебна работа в детската градина в богата на технологии среда-работа с интерактивна дъска,таблети и образователен софтуер-. Присъден 1 образователен кредит/Сдружение Образование и технологии

21/10/2006 - Квалификация

Втора  професионално- квалификационна степен/ДИПКУ Варна

25/12/1997 - Квалификация

Трета квалификационна степен-ИПКУ-Варна

18/11/1997 - Курс

Курс за специализация-перспективи в развитието на ПУВ/ШУ

Снимки

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

Да си учител е призвание и мисия.

В основата на работата ми като учител е известната мисъл на Айнщайн ,че образованието е това ,което остане след като забравим всичко, на което са ни учили. Смисълът на образованието е в това да подготви младите хора за успешна реализация в живота. Ние живеем във времето на информационните технологии. Потокът от информация залива обществото и все по-важно е не каква част от нея запомняме, а как я обработаме и използваме. 

В съвременния свят на бурно технологично развитие учителят също трябва да учи непрекъснато да допълва ,а понякога и да променя своите подходи към децата Защото именно те -децата са в центъра на образователния процес. 

Мисията ми като учител е не просто да пре-пре-давам знания (замисляйки се върху думата преподаване и разглеждайки я на части) ,а да развивам в децата качества ,които да им помагат за успешна реализация в живота. Бих искала моите деца да не се страхуват да приемат нови предизвикателства, да бъдат смели откриватели и щастливи добри хора. Да вярват в успеха и да имат високи очаквания към себе си. И вярвам ,че това би било много по-лесно ,ако самата аз съм такъв човек. 

Има няколко стила на взаимодействие между учител и ученици – тоталитарен либерален и демократичен. В моята работа се стремя към демократичния стил – възприемането на всяко дете като личност събразяване с неговите потребности и нужди но в същото време спазване на определени правила и отговорности от самите деца. 

Виждам себе си по-скоро като мениджър в занималнята. А това е свързано с четири основни дейности там - организиране ,планиране ,мотивиране ,контролиране на образователния процес. И именно в тези дейности виждам отличната възможност да използвам съвременните технологии. 

Мой вдъхновител в работата ми като учител е сър Кен Робинсън и неговите идеи и ревлоюционни (в областта на образованието) лекции. Ще се опитам да опиша себе си като учител опирайки се на негови цитати. 

Не се страхувам да използвам нововъведенния в занималнята защото... „Ако не си готов да грешиш никога няма да измислиш нещо оригинално“ . И тъй като

„Няма образователна система в света която да е по-добра от своите учители“  ,аз чувствам себе си отговорна и готова да променям методите и подходите  в работата си. 


„Образованието трябва да прилича повече на земеделието където всяко училище може да разцъфтява всяко дете може да разцъфтява. Всеки ден по целия свят нашите деца постигат мечтите си под краката ни и ние трябва да стъпваме много леко“ 

Методи на преподаване

За мен като учител е от изключително значение активността и участието на всички деца в образователния процес. Всички мои усилия в учителската работа са насочени в тази посока. От психологическа гледна точка човек запомня най-добре това ,което преживее емоционално. Подбирам и използвам методи и средства които повишават положителния емоционален заряд на децата.

Съвременните деца израстват с компютър ,лаптоп ,таблети и смартфон. Затова и аз използвам тези така привлекателни за учениците джаджи ,но търся създавам и използвам образователни приложения с тях.Стандартните методи на преподаване са съпроводени и с :

Игровизация. Съобразявайки се с особеностите на детската психика и факта че водеща дейност в предучилищна дейност е играта, аз също я използвам в ситуациите.През последните години навлязоха в практиката и електронните образователни игри.Използвам образователните игри на издателство Изкуства и др.,които помагат на децата ми да упражняват по забавен начин наученото по образователни направления.

Интеракция. Доближаването на изучаването до реалния живот е от важно значение за ефективността на ученето. Децата се нуждаят от това да наблюдават ,да експериментират ,да извличат информация и да я обобшават. Освен учене извън рамките на занималнята, това може да се осъществи и благодарение на възможностите на информационните технологии. С тази цел използвам видеоклипове,презентации и др. електронни ресурси

С децата  ми изпработваме и мисловни карти в ситуации  по Околен свят и  български език и литература. 

Използвам и много техники за развитие на т.нар. меки умения - умения за работа в екип -креативност ,общуване ,емпатия.

Метод на проектите. Често в работата си използвам този метод ,защото благодарение на него работейки по тема ,децата извършват множество дейности от различни предметни области - български език и литература ,математика ,изобразително изкуство и т.н. В същото време работейки по групи те развиват и екипни и лидерски качества. 

Ролева игра. Децата имат нужда от разнообразни по вид дейности, а този метод е много подходящ за деца с изявени артистични заложби. Използвайки този метод децата влизат в роля ,разиграват ситуации ,симулират явления според зададената от мен тема и в зависимост от целите на ситуацията. 

Учене чрез откриване. Една от характеристиките на съвременното образование е самостоятелнота търсене и откриване на нови знания и опит от страна на учениците. 

Взаимодействие с родители, ученици, учители

 Най-важна е обратната връзка - какво е разбрало детето;какво иска да се промени в начина на поднасяне на материала; как се е чувствало по време на ситуацията

Така научавам не само какво са разбрали от ситуацията,но и какви чувства е събудила темата у тях, а така също и какво трябва да променя в темата и начина и на поднасяне.( какво не им е харесало или не са разбрали).

На родителите Ежедневно давам информация за цялостното развитие на детето им и как е преминал денят му при мен. Обективно и подробно,защото смятам,че родителят трябва коректно да разбира какво се случва през деня с неговото дете. Обменяме информация,съвети и мнения относно проблеми възникнали през деня,касаещи развитието на детето.

Публикации

-Сборник материали в помощ на учителя в ДГ,"Малка екология",Шумен,2006 г.Публикувани ситуации,дидактични и подвижни игри.

-Автор на Заветът към идните поколения на Дг "Смехорани" ,по повод честване на125 години ПУВ В Шумен

-Публикация в годишник на ШУ на тема" празниците и обичаите-средство за възпитание и естетическо въздействие", 2017г.Присъден 1 квалификационен кредит

-Публикация в годишник на Шу на тема "Хубост за бъдни времена", 2020 г,във връзка и като условие за защите и присъждане на 1-ва ПКС

Успех на учащите

През годините,децата от гр. Бон Бон,ръководени от двете си учителки-аз,Красимира Колева и Нели Друмева,са участвали в безброй състезания,конкурси,олимпиади и фестивали. Винаги са се класирвали на престижните 1-3 място. Най-голямата гордост е наш възпитаник Румен Христов,почетен гражданин на Шумен,който смая света със знанията си по програмиране. С пет медала от св олимпиади по информатика,младежът се нарежда на второ място в световната ранглиста по програмиране за всички времена. Отказва на Харвард,възпитаник на Масачузетския университет.

През учебната 2016/2017 година,децата от гр . Бон Бон представиха блестящо градината на много мероприятия. Съвместно с деца от гр. Пинко и ученици от 2-ро ОУ "Д-р Петър Берон"-Шумен,отбор от група Бон Бон под мое ръководство ,се представи отлично на викторина,посветена на 3-ти март,Освобождението на България от турско робство.Приз от международния Карнавал на плодородието,организиран от общ. Шумен. Атрактивна програма ,чийто автор съм аз,за Коледуване на редица обществени места в града, 3-то място на Олимпида по математика,орг от ШУ и Община Шумен. Първи места на регионален,зонален и национални конкурси на руската поезия,песен и танц "Пусть всегда будет солнце". 

Особено горда съм,когато качествата открити в ДГ,успехите,завоювани в ДГ,продължават да се развиват,усъвършенстват и множат и в училище. Пример за това са деца,които вече са ученици.,но всичките им награди и успехи са продължение на активната и ползотворна работа с тях в детската градина. Това са- Моника Каменова,която  завоюва награди на нац и межд певчески конкурси, Пресияна Даскалова- на награждаването на Спортист на годината -Шумен 2017 ,получи отличителна награда за млад,спортен талант, Мария Донева има дълъг списък от първи места и златни медали от национални и международни математически състезания и олимпиади. Макар вече да не са възпитаници на детската градина,вече като ученици,тези деца надграждат основите,поставени с успех в детската градина,затова с основание те са гордост и на двете си детски учителки.

Галерия - Успех на учащите

Успехи на учителя

За мен лично,най-големият ми успех е,когато през деня чувам десетки пъти от детските уста искреното "госпожо ,обичам те!" И малките детски ръце се увиват около врата ми,за да бъдат гушнати притежателите им. Всички професионални успехи се дължат на това-обичта на детските сърца!

Мое хоби е кулинарията. Успех е завоюваното първо място на организирания от Община Шумен Фестивал на учителското творчество,раздел кулинарно изкуство.

 Всички успехи и постижения на децата,които обучавам и възпитавам,са и мои успехи!

През годините съм автор и водещ на всички концерти на детската градина,както и на сценарии за други тържества  викторини и проекти

Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация

Бъдещи планове


     Ученето през целия живот е начин на мислене – всеки от нас трябва да бъде отворен за нови идеи, решения, умения или поведение,защото динамичното развитие на сегашното младо поколение не би позволило друго

Моите бъдещи планове са естествено продължение на сегашната ми работа и стремеж към самоосъвършенстване и осъвършенстване на образователно-възпитателния процес.
– Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на подходящи, нови и интересни методи, средства и материали, подходящи за съответната тема;
– Провокиране интереса на децата в търсене, подбор и работа с различни източници на информация;
– Усвояване и усъвършенстване на нови иновативни методи на обучение, за да изпратим псхически и физически здрави и успешни деца в първи клас
--Продължаващо успешно и добронамерено взаимодействие и обратна връзка с родителите за още по-добри резултати

--екипната работа като средство и начин за отлични резултати

Самонаблюдение

Смятам, че владея много добре научно-теоретичните основания за извършване на учителската си дейност. Мога без затруднения да се справя в еднаква степен както с необичайните, нетипични, нерутинни професионални задачи/ситуации, така и с обичайните, типичните, рутинните такива. Преобладаващо поемам обоснован професионален риск. Перспективата за професионалния ми напредък се вижда в предстоящото поддържане в устойчиво, но динамично функциониране на постигнатите компетентности; в непрекъснатото обогатяване на набора ми от лични педагогически техники, работейки сега най-вече за напредъка на своите деца; в развиване на изследователски саморефлексивни умения за споделяне на своите добри практики и за внедряване на иновациите, които създавам; за подкрепяне на своите колеги в педагогическия екип; за развиване на компетентности за работа в мрежа. На практика перспективата е да напредвам в компетентноста да упражнявам професията си с лекота и удоволствие, а оттам – с удовлетворение и самосъхранение

Благодаря!