Румяна Русева

Румяна Русева

Румяна Георгиева Русева

Това е моята витрина на професионални постижения. Тя е винаги отворена, защото съм от учителите, които са готови за нови предизвикателства. Te ни правят по-ефктивни там, където е нашето място -  детската градина и постиженията на децата.

Тук, ще споделям  своите търсения своите битки.

Добре дошли!

Профил

Адрес

ул."Христо Генчев"6

И-мейл

rumsais@mail.bg

Мрежи

Институция

ДГ N12 "Смехорани"

Класове/Групи

Първа група Втора група Tрета група Предучилищна група

Бон - Бон Плодчета Мечо Пух Пинко

Учебни предмети

Български език Математика Околен свят Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт

Всички образователни направления, съгласно Наредба 5 за ПО

Учебни комплектиУчастие в програми и проекти

Програма „Развитие на системата на предучилищното образование“ Програма “Квалификация на педагогическите специалисти”

Проект за физически възпитание и спорт. Проект студентски практики. Проект училищен плод и мляко. Проект за изграждане на кабинет за допълнителни дейности към ШУН.

Извънкласни дейности

Арт работилница Общуване чрез танца Детска вокална група Учим, творим и се забавляваме на английски език

Предоставяне на допълнителни педагогически услуги: - английски език -руски език -народни танци -футбол - изобразително изкуство - латино танци - театрално студио

Образование

Основно Образование

III Осн. училище

начални знания и умения

Средно образование

ИТ

Икономика на вътрешната търговия

Магистър

ШУ

ПУП "Организация и управление на детската градина".

Учителски стаж

Настояща работа

директор

организация и управление на детската градина

16/12/1998 - 24/08/2016

ДГ "Смехорани" гр. Шумен гл. учител

01/09/1990 - 16/12/1998

ССДГ 29 " Синчец"" гр. Шумен директор

11/07/1983 - 01/09/1990

ССДГ 29 "Синчец" гр. Шумен учител

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора

общуванесъс служители общуване с родители, общуване с деца, общуване с институции и неправителствени организации.

Организационни умения и компетенции

планиране, контролиране, организиране, работа с кадрите

Технически умения и компетенции

Базови и специфични компютърни умения, Информационни технологии- работа със софтуер и интерактивна дъска и др.

Когнитивно-базирани компетенции

знани,, умения, отношения, опит за ефективно управление на човешки, материални и финансови ресурси

Артистични умения и компетенции

изобразителни дейности

Квалификации и обучения

23/10/2017 - Сертификат

"Работа с интерактивна дъска, таблет и образователен софтуер"

09/06/2017 - Сертификат

"Наредба 16 на МОН за управление на качеството на институциите"

09/06/2017 - Сертификат

"Делегирани бюджети" комплекс -Златни пясъци

28/11/2015 - Семинар

Семинар"Различната класна стая" гр. Поморие

24/10/2006 - Квалификация

Свидетелство- за професионално - квалификационна степен ВТОРА професионално - квалификационна степен

Форма за обратна връзка

Отговаря ли качеството на предлаганата образователна услуга, на вашите представи?

  • 0% Complete
    Отговор в проценти 0%

Информация

Философия на преподаване

Има няколко стила на взаимодействие – тоталитарен либерален и демократичен. В моята работа се стремя към демократичния стил – делегиране на права и отговорности, събразяване с  потребностите и нуждите на служителите, децата и родителите, но в същото време спазване на определени правила и отговорности от всеки един участник в образователния процес. 

Виждам себе си по-скоро като мениджър в детската градина. А това е свързано, с много отговорности и непрекъснато самоосъвършенстване в професионален и личностен план.

Не се страхувам да използвам нововъведения в своята работа, защото... „Ако не си готов да грешиш никога няма да измислиш нещо ново". Чувствам себе си отговорна и готова да променям методите и подходите  в работата си. 

 В основата на работата ми, като директор и педагог е известната мисъл на Айнщайн, че" Образованието е това, което остане след като забравим всичко на което са ни учили". Смисълът на образованието е в това да подготвим децата за успешна реализация в живота. Ние живеем във времето на информационните технологии. Потокът от информация залива обществото и все по-важно е не каква част от нея запомняме а как я обработаме и използваме.В съвременния свят на бурно технологично развитие директора също трябва да учи непрекъснато да допълва, а понякога и да променя своите подходи към своя екип ,защото именно те са хората, които моделират бъдещите граждани на света и Европа

Методи на преподаване

За мен като учител е от изключително значение активността и участието на всички деца в образователния процес. Всички мои усилия при работа с децата са насочени в тази посока. От психологическа гледна точка човек запомня най-добре това което преживее емоционално. Подбирам и използвам методи и средства които повишават положителния емоционален заряд на децата. 

Съвременните деца израстват с компютър лаптоп таблети и смартфон. Затова и аз ги използвам за повишаване интереса у децата при придобиване на знания.

 Игрови - съобразявайки се с особеностите на детската психика и факта че водеща дейност в ПУВ е играта.

Интеракция - доближаването на изучаването до реалния живот е от важно значение за ефективността на ученето. Децата се нуждаят от това да наблюдават да експериментират да извличат информация и да я обобщават.

Използвам и имного техники за развитие на т.нар. меки умения - умения за работа в екип креативност общуване емпатия.

Метод на проектите. Често в работата си използвам този метод защото благодарение на него работейки по тема децата извършват множество дейности от различни предметни области - български език и леитература математика изобразително изкуство и т.н. В същото време работейки по групи те развиват и екипни и лидерски качества. 

Ролева игра. Децата имат нужда от разнообразни по вид дейности а този метод е много подходящ за деца с изявени артистични заложби. Използвайки този метод децата влизат в роля разиграват ситуации симулират явления според зададената от мен тема и в зависимост от целите на урока. 

Учене чрез откриване. Една от характеристиките на съвременното образование е самостоятелнота търсене и откриване на нови знания и опит от страна на децата. 

Взаимодействие с родители, ученици, учители

Взаимодействието с родителите е от изключително значение, за постигане на образователните цели и приобщаване на семейството към живота в ДГ.Формите са многообразни: родителски срещи, УН, ОС, празници, открити моменти, консултации и др.

Една от най - важните ми цели е добрия психологически климат в ДГ, както и екипността в работата на всички служители. Делегиране на права и отговорности.

Друга важна цел е децата да почувстват ДГ, като втори свой дом, да получат добра подготовка, както за училище, така и за живота.

Публикации


Успех на учениците

Успехите на децата са в широк спектър от дейности:

театрални, певчески, танцови, изобразителни и др.

https://myalbum.com/album/20owHQusTyPu

Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя

Всички обществено значими изяви на детската градина. Постижения и награди.


Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация


Бъдещи планове

Модерна материална и дидактична база. Пълно внедряване на ИКТ.

Мотивиран педагогически екип. Родителска подкрепа и  сътрудничество.

Преминаване на делегиран бюджет на институцията. Справяне с новите предизвикателства и непрекъснато самоусъвършенстване.


Самонаблюдение

Най-силната ми страна като директор. Поемането на нови предизвикателства.

Какво бих променила в работата си? Всяко нещо за което виждам че не работи добре.


Нови стратегии .

Мотивация на учители и деца, за постигане на високи резултати.

Благодаря!