Румяна Борисова

Румяна Борисова

Румяна Георгиева Борисова

Това е моята витрина на професионални постижения. Тя е винаги отворена защото съм от учителите които са готови за нови предизвикателства. Te ни правят по-ефктивни там където е нашето място - детската градина, те ни доближават до онези към които е насочена нашата работа - дицата. 

Това е моята витрина с професионални постижения ,но и мястото където ще споделям  своите търсения своите битки

Добре дошли!

Профил

Адрес

гр.Шумен ул."Хр.Генчев"6

И-мейл

rumbi69@abv.bg

Мрежи

Институция

ДГ N12 "Смехорани"

Класове/Групи

Tрета група

Група"Мечо Пух",випуск 2019г,деца,които обичат да пеят,танцуват и да творят красота.

Учебни предмети

Български език и литература Математика Технологии и предприемачество Околен свят Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт


Учебни комплекти
Участие в програми и проекти

Програма „Развитие на системата на предучилищното образование“

1."Различни,но единни"-проект на Уницеф-2018г

 2.Проект на МОН-"Студентски практики-от 2013г до 2018г

Извънкласни дейностиСекретар на ПС при ДГ"Смехорани"-присъства и прави протоколи от всички заседания на ПС,срещи с родителски активи и училищно настоятелство,обществен съвет и др. Член на Комисия "Превенция на деца,жертва на насилие или в риска от насилие"

Образование

Основно Образование

Основно образование

СУ "Сава Доброплодни", гр. Шумен

Средно образование

ТС

ТС"Милан Борисов"

Бакалавър

ШУ

ШУ"К.Преславски"

Магистър

ШУ

ШУ"К.Преславски"

Учителски стаж

Настояща работа

старши учител

Провеждане на образователна работа с деца от 3-7г възраст

10/11/1994 - 27/11/2017

ДГ"Смехорани"-старши учител

Умения и компетенции

Социални умения и компетенции

Общуване с хора

Умения за общуване с деца и техните родители,колеги и представители на различни институции

Организационни умения и компетенции

Умения за организиране на родителски срещи,празници и развлечения,организиране и провеждане на вътрешна квалификация.

Технически умения и компетенции

Умения за работа с аудио-визуална техника,компютър и интерактивни устройства.

Когнитивно-базирани компетенции


Артистични умения и компетенции

Умения за провеждане на игри-драматизации,аниматорски умения за организиране на партита и рожденни дни.

Квалификации и обучения

20/10/2019 - Курс

"Игри за развитие на социалните и познавателни умения на децата"

12/07/2019 - Курс

"Методически насоки и специфики в образователния процес"

23/10/2017 - Курс

УДОСТОВЕРЕНИЕ №ЕС-4802/23.10.2017г за завършен тематитеч курс"нАРЕДБА № 6 на МОН за управление на качеството в институциите" от Фондация Кузманов

05/04/2017 - Семинар

Удостоверение №16170148 от 5.04.2017г за завършено обучение на тема"УЧЕБНА РАБОТА В БОГАТА ТЕХНОЛОГИЧНА СРЕДА-РАБОТА С ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА ,ТАБЛЕТИ И ОБРАЗОВАТЕЛЕН СОФТУЕЪР

25/01/2007 - Курс

Удостоверение №27-2153 от 25.01.2007г за завършено обучение на тема"Базови и специфични компютърни умения"

26/04/2005 - Курс

Професионална квалификация"Обучение на деца от предучилищна възраст в бедствени ситуации"

17/07/1995 - Курс

Специализация"Перспективи в развитието на предучилищното възпитание"

15/02/1993 - Курс

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 534 от Дом на науката и техниката за завършен курс по КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

04/02/1992 - Квалификация

уДОСТОВЕРЕНИЕ №594 от факултета по обществени професии-ХОРЕОГРАФИЯ

15/07/1988 - Квалификация

Удостоверение№412 от факултета за обществени професии за ИНСТРУКТОР ПО ПЛУВАНЕ

Форма за обратна връзка

Информация

Философия на преподаване

В основата на работата ми като учител е известната мисъл на Айнщайн че образованието е това което остане след като забравим всичко на което са ни учили. Смисълът на образованието е в това да подготви младите хора за успешна реализация в живота. Ние живеем във времето на информационните технологии. Потокът от информация залива обществото и все по-важно е не каква част от нея запомняме, а как я обработаме и използваме. 

В съвременния свят на бурно технологично развитие учителят също трябва да учи непрекъснато да допълва ,а понякога и да променя своите подходи към децата. Защото именно те децата са в центъра на образователния процес. 

Мисията ми като учител е не просто да пре-пре-давам знания (замисляйки се върху думата преподаване и разглеждайки я на части) а да развивам в децата качества които да им помагат за успешна реализация в живота. Бих искала моите ученици да не се страхуват да приемат нови предизвикателства да бъдат смели откриватели и щастливи добри хора. Да вярват в успеха и да имат високи очаквания към себе си. И вярвам че това би било много по-лесно ако самата аз съм такъв човек. 

Има няколко стила на взаимодействие между учител и ученици – тоталитарен либерален и демократичен. В моята работа се стремя към демократичния стил – възприемането на всяко дете като личност събразяване с неговите потребности и нужди но в същото време спазване на определени правила и отговорности от самите ученици. 

Виждам себе си по-скоро като мениджър в класната стая. А това е свързано с четири основни дейности в класната стая - организиране планиране мотивиране контролиране на образователния процес. И именно в тези дейности виждам отличната възможност да използвам съвременните технологии. 

Мой вдъхновител в работата ми като учител е сър Кен Робинсън и неговите идеи и ревлоюционни (в областта на образованието) лекции. Ще се опитам да опиша себе си като учител опирайки се на негови цитати. 

Не се страхувам да използвам нововъведенния в детската градина защото... „Ако не си готов да грешиш никога няма да измислиш нещо оригинално“ . И тъй като

„Няма образователна система в света която да е по-добра от своите учители“ , аз чувствам себе си отговорна и готова да променям методите и подходите  в работата си. Често използвам и се ръководя от методите на Мария Монтесори за ученето чрез игра и естествения материал на играчките,с които децата играят и учат.

Методи на преподаване

Привърженик съм на модерните методи на преподаване – методът на Монтесори интерактивни игри и уроци мултимедийни презентации уроци на открито ролеви игри и интердисциплинарни уроци. Смятам че учителят трябва да е близо до учениците си а това се постига най-често чрез игрово обучение. Традиционните методи на обучение са закостенели и трудноразбираеми за учениците от прогимназията.

Взаимодействие с родители, ученици, учители


Публикации


Успех на учениците


Галерия - Успех на учениците

Успехи на учителя


Галерия - Успех на учителя

Допълнителна информация


Бъдещи планове


Самонаблюдение


Благодаря!